Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook organische afwijkingen in de hersenen zijn niet aan te toonen. Er bestaan geen symptomen van verhoogden hersendruk, localisatie-symptomen waren niet te vinden, de verschijnselen waren van voorbijgaanden aard, de fundus oculi was normaal. Het komt mij dan ook het meest waarschijnlijk voor het epileptiforme insult in verband te brengen met de veranderingen aan het hart en het vaatstelsel, die zooals beschreven wordt, dergelijke aanvallen kunnen veroorzaken.

En beginnende dementia-paralytica kan echter niet buitengesloten worden.

9. H. 77 jaar. Urine-infiltraat.

Patiënt wordt opgenomen voor retentio urinae. Hij waterde eenige weken bloed, was daarvoor altijd gezond, behalve voor eenige jaren terug, toen heeft hij hetzelfde gehad.

Patiënt is in de war. Hij is een bleeke man, slechte voedingstoestand. Dyspnoe. In de longen zijn geen afwijkingen. Het hart is normaal.

De blaas is bij binnenkomst maximaal gevuld. Incontinentia paradoxa. Er komt bloed uit de urethra. Een katheter is niet in de blaas te brengen, bij de poging om te katheteriseeren komt er veel bloed. Om de blaas te ontlasten verricht men eenige malen blaaspunctie, waarbij een sterk haemorrhagische urine te voorschijn komt. Twee dagen ante mortem bedraagt het ureumgehalte van het bloedserum 1.4°/oo- ^et indicangehalte is 0.8 mgr/L. De laatste dagen krijgt patiënt temperatuurverhooging, begint te hikken en succombeert onder peritoneale prikkelings-verschijnselen. Bij rectaaltoucher is ter plaatse van de prostaat een groote tumor te voelen.

Sectieverslag:

De blaas reikt halfweg navelhoogte. In de omgeving is de blaas met den darm en zijn deze onderling en met de buikwand fibrineus verkleefd. Het prae-vesicale weefsel is geïnfiltreerd, wankleurig (evenals de geheele blaaswand, voor zoover zichtbaar) en bevat een pruimgroote holte met bloederig

Sluiten