Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vocht. Het omentum ligt gedeeltelijk als een streng langs het colon, gedeeltelijk is het naar links omgeslagen. Er is een weinig bloederig vocht in de buikholte. De mesenteriaalklieren zijn niet gezwollen, de appendix ligt vrij langs den rand van het kleine bekken.

Het hart is wat groot, de punt wordt gevormd door den linker ventrikel. Er is vrij veel subpericardiaal vet. De vaten loopen wat gekronkeld. De mitraalklep flotteert goed, de annulus fibrosus is wat verdikt en verkalkt. Alle hartsruimten bevatten bonte stolsels. De aortakleppen flotteeren slecht, zij zijn voorzien van eenige excrescenties en zijn gevensterd. Het begin der aorta heeft slechts weinig intimaveranderingen. Boven de linker aortaklep bevindt zich een cent-groote harde excrescentie. Het begin van de linker art. coronaria is verwijd. De hartspier is slap, bleek, bruinrood en troebel. Het gewicht is 400 gr. Behalve eenige afwijkingen, die voor ons niet van belang zijn, vinden wij: De rechter ureter is een weinig uitgezet, de linker niet. De nierkapsel laat goed los, de stellulae zijn duidelijk. Aan de oppervlakte bevinden zich groeven en eenige diepere intrekkingen. Op het sneevlak is de schors bleek, de teekening onduidelijk, de pyramiden zijn donker. Het pelvis is niet gedilateerd. De blaas is sterk gedilateerd, de blaaswand is op sommige plaatsen verdikt. Op andere plaatsen en wel vnl. in den fundus is de blaaswand dun. De blaas bevat vloeibaar bloed en roode stolsels. Het slijmvlies is diphteritisch ontstoken met bloedingen. Geen vergroote Home'sche kwab. De prostaat is een weinig vergroot. Op het sneevlak is een erwtgroote knobbel te zien, onscherp begrensd tegen het overige prostaatweefsel. Miscroscopisch vindt men in de nier verdikte vaten. Enkele bindweefselhaarden, waarin hyaline glomeruli. Infiltraat vnl. in het merg. Weinig vet. Geen amyloïed.

Wij zien dus bij een ouden man, die, zijn leeftijd in aanmerking genomen, normale nieren heeft, twee dagen voor den dood een ureumretentie optreden, die niet gepaard gaat met een verhoogd indicangehalte van het bloedserum. Hoe

Sluiten