Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16. B. 63 jaar. Diagnose: secundaire schrompelnier.

Patiente kreeg 14 dagen geleden een dik gezicht, dikke handen en dikke beenen, de buik werd ook dikker. Daarbij kreeg zij last van kortademigheid en hartkloppingen. Het is haar opgevallen, dat zij ook veel minder waterde. Ongeveer 15 jaar geleden heeft zij hetzelfde gehad, is daarvoor behandeld met melkdieet. Zij is daarna weer geheel hersteld, heeft in den tusschentijd geen klachten gehad, die op een nierlijden zouden kunnen wijzen, tot zij vijf jaren geleden 's avonds wel eens over dikke beenen begon te klagen, zij heeft geen hoofdpijn, braakt niet, heeft goede eetlust, geen jeuk, geen koude handen en voeten, geen mictieklachten.

Bij binnenkomst is patiente dyspnoeisch en iets cyanotisch. De pols is frequent, aequaal, regulair, sterk gespannen, iets celer. Het hart is sterk hypertrophisch, de puntstoot is zichtbaar en voelbaar in de voorste axillairlijn, is heffend. De lste toon aan de punt is onzuiver, de 2de aortatoon is versterkt. Er bestaat een dubbelzijdige hydrothorax, terwijl ook in de buikholte een weinig vocht aanwezig is. De beenen zijn oedemateus, op het rechterbeen bevindt zich een ulcus cruris. De urine bevat 7°/00 albumen. Bij binnenkomst is de diurese 400 c.c. S.G. 1015. Later neemt de diurese toe tot 1500-2000 c.c. met een S.G. van 1005-1007. Eenige dagen na opname bedraagt het ureumgehalte van het serum 0.6°/O0. Door een vergissing werd een gedeelte van het serumfiltraat weggegooid, waardoor een volledige grensbepaling niet kon worden gedaan. Het indicangehalte van het serum was echter hooger dan 1.6 mgr/L. Patiente krijgt digitalis met diuretine, waardoor haar toestand veel verbetert. Het vocht uit den linkerthorax-helft verdwijnt, ook rechts is na een week slechts weinig vocht aanwezig. Het ureumgehalte van het serum is gedaald tot 0.32%o- Het indicangehalte bedraagt nu 1.6 mgr/L.

In aansluiting aan een angina krijgt patiente een exacerbatie van haar nephritis. De albuminurie, die sterk gedaald was, stijgt weer tot 7%0, terwijl de urine haemorrhagisch wordt. Na bedrust geneest deze complicatie spoedig. Bij

Sluiten