Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Patiente begint te braken, krijgt heftige hoofdpijnen. Kleine convulsies, zooals zij zoo vaak bij de echte uraemie voorkomen, worden niet waargenomen. Wel wordt patiente suf en apathisch en succombeert tenslotte, zonder dat een uraemisch coma is voorafgegaan. Geen sectie.

Wij zien hier dus bij een genuine schrompelnier een verhoogd ureumgehalte van het serum, dat door eiwitarm dieet binnen bepaalde grenzen wordt gehouden. Het indicangehalte van het bloedserum laat zich hierdoor niet beïnvloeden; waar het ureumgehalte van het serum na eiwitarm dieet ongeveer op dezelfde hoogte blijft, stijgt de indicanaemie van 1.7 mgr/L. op 21.3 mgr./L. Deze is dus in dit geval een betere indicator ter beoordeeling van den ernst van den toestand.

24. W. 1, 23 jaar, los werkman. Diagnose: Acute nephritis.

Patiënt kreeg een week geleden plotseling last met het wateren; hij moest herhaaldelijk wateren, maar er kwamen slechts kleine hoeveelheden. De kleur van de urine was donker. Sedert dien tijd heeft hij ook last van benauwdheden, vooral 's nachts en van hartkloppingen. Bovendien klaagt patiënt over heftige pijn in het achterhoofd. Sedert vijf dagen heeft hij dikke beenen gekregen. In de laatste week is hij 9 K.G. zwaarder geworden.

Bij binnenkomst is patiënt compos mentis. Hij ziet er bleek uit, is wat dyspnoeisch. Beide pulmonen zijn normaal. Het hart vertoont geen afwijkingen. De pols is niet gespannen. Het lichaamsgewicht is bij binnenkomst 82 K.G.

Den dag na binnenkomst wordt het bloedserum onderzocht. Het ureumgehalte is 1.2 %0, het indicangehalte bedraagt 0.8 mgr./L. De urine bevat veel eiwit, enkele roode en witte bloedlichaampjes en cylinders. Quantum 1000 c.c. S.G. 1023.

Een week na binnenkomst wordt het serum weer onderzocht. Nu bedraagt het ureumgehalte 1.08 %o> terw'jl de indicanaemie is gestegen tot 1.6 mgr./L. Behalve de hoofdpijn heeft patiënt niet veel uraemische symptomen vertoond.

Sluiten