Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beeld van de Laennec'sche levercirrhose. Microscopisch

bestaat deze ook.

In de nier wordt een geringe bindweefselwoekering gevonden tusschen de buisjes, er bestaat een kapselverdikking en een kleincellige infiltratie, vooral vlak onder de kapsel. Post mortem bleek dus een Laennec'sche levercirrhose te bestaan, terwijl wij klinisch de diagnose van een luetische cirrhose gesteld hadden. De zware intoxicatie-verschijnselen na toediening van 20 mgr. sublimaat zijn te verklaren uit de sterke leverafwijkingen, zoodat het kwik niet voldoende in de lever werd teruggehouden. De groote gevoeligheid voor de joodkali had ons hier een waarschuwing kunnen zijn.

Bovendien kreeg patiente door het sublimaat een exacerbatie van haar chronische nephritis, waaraan zij blijkens het sectieverslag leed. Deze voerde langzamerhand tot een uraemie, zooals uit het ureumgehalte van het serum en de hyper-

indicanaemie bleek.

Klinisch was in dit geval natuurlijk moeilijk uit te maken of de symptomen van het leverlijden dan wel van de nierinsufficientie afhankelijk waren. Waarschijnlijk zullen beide factoren wel in het spel geweest zijn.

28. J. H. 66 jaar. Diagnose: secundaire schrompelnier.

Voor 17 jaar is patiente ziek geworden met koorts, algemeene pijnen en vermoeidheid. Zij kreeg een dik gezicht, dikke beenen en romp en is daarvoor opgenomen in een ziekenhuis. Na dien tijd was zij gezond, tot zij verleden jaar griep kreeg, waarvan zij weer herstelde. Voor acht weken werd zij langzamerhand weer ziek. Zij werd benauwd op de borst, hoestte en had veel last van hoofdpijn. Zij kreeg een dik gezicht, dikke beenen en een dikken buik. De eetlust was slecht. Onder melkdieet gingen deze verschijnselen over, maar kwamen terug nadat patiënt weer op de been kwam. Vooral had zij veel last van hoofdpijn. Zij hoestte veel en gaf veel op. Benauwd is patiente altijd wel een beetje geweest. De visus is niet slechter geworden. Het laatste jaar moest patiente

Sluiten