Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Urine: Patiente is incontinent. De urine bevat veel bloed.

Het ureumgehalte van het serum bedraagt 2.09%0, het indicangehalte is 8 mgr/L.

De algemeene toestand gaat langzamerhand achteruit. Patiente braakt veel, klaagt over sterke dorst, heeft kleine convulsies van de handspieren en wordt suf en apathisch.

Drie weken na de eerste bepaling is het ureumgehalte van het serum 1.83 %„, de indicanaemie bedraagt nu 6.4 mgr/L.

Patiente krijgt ook oedeem van het andere been en van de handen en succombeert tenslotte in uraernisch coma.

Ook hier dus weer een geval van een uitgesproken toxische uraemie met sterke ureumretentie en verhoogde indicanaemie.

33. J. R., 70 jaar, politieagent. Diagnose: carcinoma prostatae, secundaire schrompelnier.

Patiënt heeft sinds een half jaar urineklachten. Hij kan moeilijk wateren. Het urineeren is pijnlijk en hij moet vaak kleine beetjes wateren. Soms is patiënt incontinent. De laatste dagen kan hij in het geheel niet meer wateren, waarvoor patiënt op de chirurgische afdeeling van Prof. Lanz werd opgenomen. De urine is donker en troebel geworden.

Voor 25 jaar is patiënt ziek geweest. Hij had een dik gezicht, handen en romp en heeft toen 4 maanden melkdieet gehad. Daarna is hij weer heelemaal gezond geweest. Ongeveer 10 jaar geleden kreeg patiënt last van hartkloppingen en benauwdheid bij beweging. Geen dikke beenen. Hij heeft veel last van koude handen en voeten, is den laatsten tijd veel vermagerd. Geen hoofdpijn. Visus goed. De eetlust is slecht; patiënt heeft altijd een drogen mond, is erg dorstig. Patiënt is dyspnoeisch.

Het hart is naar links vergroot. Geen klappende 2de aortatoon. De pols is gespannen. De bloeddruk bedraagt 160 m.M. kwik.

Er bestaat een carcinoma prostatae. Bij binnenkomst is een blaasfistel aangelegd. Twee dagen na opname bedraagt het ureumgehalte van het serum 1.56%o> het indicangehalte is 4.3 mgr/L.

Sluiten