Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappelijke pomp of privaat met elkander verbonden. Pompwater in N°. 217 was zeer goed. Voor alle veiligheid meende men echter deze pomp eenige dagen te moeten sluiten. Het privaat stond op een put, verre verwijderd van die van N°. 217, alsmede van de pompen.

Tusschen de bewoners van beide huizen bestond niet het minste verband; alleen de kinderen gingen gezamentlijk school.

N\ 8. A. M. Stalhoudersknecht, wonende Schutterstraat wijk B 301b, werd den 9d°° Mei aangetast. Hij leed meermalen aan buikloop en koliek, en had den voorgaanden nacht lang zijne dienst verrigt. Besmetting niet aan te wijzen. Hersteld.

N°. 9. Vrouw L., oud 24 jaar, wonende Zakkendragerssteeg, wijk D 140, steeds gezond, en gehuwd met een werkman van de Ijzergieterij, gelegen in wijk M. Na des morgens 10 Mei haar huiswerk en boodschappen gedaan te hebben werd zij plotseling door buikloop overvallen, en bezweek reeds des avonds ten 7 ure.

Wijze van besmetting niet aan te geven.

N\ 10. W. W., Nachtwacht, oud 35 jaar, wonende Enge Doelen, wijk B 354, leed in den avond van 11 Mei reeds aan buikloop, toen hij des nachts toch zijne dienst nog verrigtte, en was des morgens genoodzaakt geneeskundige hulp in te roepen. Oorzaken van mogelijke besmetting niet aan te wijzen. Woning ongunstig gelegen en gebouwd, tegen de binnenzijde der stadswal. Hersteld 27 Mei.

N°. 11. Vrouw V., (phthisica) oud 40 jaar, wonende wijk K 273, werd in den avond van 15 Mei ongesteld, en vertoonde den volgenden morgen verschijnselen van hevige Cholera. Achter het huis was eene opene secreetput, waarboven eene zitplaats, en in dorso nog eene andere voer de bewoners der omliggende huisjes. Naast den put eene mestvaalt. Den 21slcn Mei overleed de vrouw.

N". 12. J. P. v. d. W., oud 37 jaar, wonende: groote

Sluiten