Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ng. 19. J. v. B., oud 65 jaar, zandschipper, liggende met zijn schip aan de Willemsbrug. Na in den morgen van 26 Mei zelve nog zand gelost te liebben werd hij spoedig daarop door Cholera in hevigen graad aangetast.

In weerwil van alle vertogen liet hij zich met zijn schuit naar Vreeswijk vervoeren; alwaar hij des avonds ten 6 uren overleed.

N°. 20. Vrouw B., oud 32 jaar, wonende wijk D 92, moeder van het kind vermeld als geval N°. 16, overleed in den morgen van 27 Mei na den vorigen dag te zijn aangetast.

N°. 21. Vrouw O., oud 46 jaar, tapster, wonende Oudegracht, wijk O 78. Aangetast 26 Mei. Hersteld.

N". 22. Jongen, oud 9 jaar, wonende Gruttersdijk, wijk M 66. Aangetast 27 Mei. Overleden 29 Mei.

N°. 23. Man, oud 46 jaar, wonende wijk C 987, aangetast 28 Mei. Privaat aan het hoofdeinde der bedstede. Drinkwater uit de singel. Hersteld.

N°. 24. Yrouw, oud 76 jaar, wonende wijk D 377 boven. Hoewel bemiddeld, leefde zij hoogst gierig. Geene geneeskundige behandeling ingeroepen.

25. Vrouw, oud 60 jaar, wonende in een schip, liggende aan de Tolsteegbrug. Aangetast den 29'"° Mei en dienzelfden dag overleden. Haar zoon Jan, Turfschipper, was den 23n,,° Mei aangetast en overleden, in het schip liggende onder de gemeente Jutjohaas, nabij Utrecht, en door een doctor uit laatstgenoemde plaats behandeld. Alles behalve liet beddegoed, waarvoor het niet toegestaan werd, was gedesinfecteerd geworden. Daarna was het schip naar de stad gevaren.

N°. 26. Man, oud 29 jaar, wonende Haverstraat, wijk E 125 boven, werd na den geheelen dag als schilder aan het Station werkzaam geweest te zijn, den 29ste° Mei des avonds ongesteld en stierf reeds des nachts ten 3 ure.

Sluiten