Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de onder kolom III vermelde mede in rekening brengen 1725 personen door de Cholera werden weggerukt, zoodat wij de epidemie van 1866 hierna dus wel als eene hoogst belangrijke beschouwen mogen.

Vergelijken wij deze met de verschillende Cholera-epidemien die tot nu toe hier geheerscht hebben en waarvan een overzicht onder Hoofdstuk II a gegeven wordt, dan komt deze die van 1849 het meest nabij; ja indien wij de bevolking in aanmerking nemen, komen wij tot het besluit dat zij in hevigheid nog bij deze achter moet staan.

Immers in 1849 stierven tijdens de epidemie van dat jaar (die van Januarij, Eebr., Maart en April, behooren eigentlijk nog tot de Epidemie van 1848) 1330 (1) op eene bevolking van + 42470 dus 31 op de 1000, terwijl in die van 1866, 1725 (de onder kolom III vermelde nog wel in rekening gebracht) op eene bevolking van 58995 inwoners, dus slechts 29 op de 1000.

Hebben wij aldus een oppervlakkig overzicht gegeven over de groote kracht waarmede de Cholera gewoed heeft, wij willen thans voortgaan door haar meer in bijzonderheden te beschouwen; ons in de eerste plaats bepalende tot de aangetaste personen zelve.

C. Leeftijd der Gestorvenen.

Ons bepalende tot het individu zelve is zeker, het beantwoorden der vraag: „oefent de leeftijd ook eenigen invloed uit op het meer

(1) j. l. h. haerten Dissertatie» medica inauguralis exhibens Historiam Cholerae asiaticae anni9 1848 et 1849, dum TJltrajecti regnabat, in vico hujus urbis littera c insignito observatae.

Sluiten