Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of minder geschikt zijn, om het slachtoffer der Cholera te worden" niet geheel van belang ontbloot.

Yinden wij aan de eene zijde vermeld dat geen leeftijd eenige uitzondering maakt, aan de andere hooren wij gevoelens uiten, geheel ten voordeele van de eene of andere periode van het leven.

Zoo wijst griesinger er ons op, dat zuigelingen in de meeste epidemiën in gering aantal worden aangetast, terwijl hij zich verder ten voordeele van het decennium van het 10—20 jaar en ten nadeele van den leeftijd van 20—40 jaar verklaart (1).

canstatt uit zich volgens de waarnemingen van anderen daarentegen, wat zuigelingen betreft, in strijd met griesingee (2); en suerman toont ons aan door cijfers dat de leeftijd van 10—20 jaar eene zeer gunstige is (3).

Met het oog vooral op deze en meerdere uiteenloopende gevoelens werd het geven der cijfers aangevende de gestorvenen volgens iederen leeftijd aangemoedigd en een naauwkeurig onderzoek ter beantwoording der vragen die zich hieruit opdeden, zeer aangewezen. Was het eerste vrij gemakkelijk, het laatste was zeker niet zoo ligt te schatten.

Na inwilliging van een verzoek aan Burgemeester en Wethouders om inzage te mogen nemen van de sterfte-registers waren weldra de gewenschte getallen gevonden. Ten einde een gemakkelijk overzicht hierover te kunnen nemen, was zeker ze onder den vorm van eene graphische voorstelling te geven, ten hoogste aangewezen; vooral ook met het oog op hetgeen volgen zoude.

(1) virchow. Handboek der bijzondere Pathologie en Therapie, 2e. deel, 2e. afd. 2e. stuk, pag. 291.

(2) canstat. Handboek der Geneeskundige Kliniek, 2e. dl. 2 afl.

(3) a. c. g. suerman. Specimen Historico-medicum de Cholerae asiaticae" itinere per Belgium Septentrionale 1835,

Sluiten