Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoevele op 1000 aan Cholera gestorvene personen:

Vnn lflAfl üüri orpnrnnA

Van den leeftyd van:

o

1— 6 6— 11 11— 21 21— 31 31— 41 41— 51 51— 61 61— 71 71— 90

Op 1000 inwoners bevinden zich:

29 102 95 195 169 143 101 84 54 28

ziekten gestorvenen V zijn:

312 175 22 37 57 55 55 74 97 116

an 1000 aan Cholera gestorvenen zijn :

23 170 109 82 95 134 115 118 103 51

Als resultaat daarvan kunnen wij stellen :

1°. Dat de Cholera onder kinderen, tijdens den zuigelingen-leeftijd, (0 jaar) naar evenredigheid van hun aantal zijne offers eischt.

2°. Dat de leeftijd van 1—11 (volgens plaat I fig. I blijkt dat het meer is van 1—9) en die van 50 en daar boven eene buitengewoon ongunstige is.

3°. Dat de leeftijd van 11—21 jaar eene hoogst gunstige is, waaraan die van 20—30 zeer nabij komt. Bij beschouwing van fig. I en III, plaat I is het eigentlijk van 15—25, jaar waarin dat groote verschil gelegen is.

4]°. Dat de Cholera-sterfte voor den leeftijd van 30—50 jaar nagenoeg evenredig was aan de bevolking voor die jaren.

Sluiten