Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

resultaten der opsporingen, waar de Cholera geheerscht heeft, aangeven ; opdat hieruit blijken moge of deze of gene streek der gemeente ook eene bijzondere aandacht verdiende ter onderzoeking naar, welligt door hare plaats invloed uitoefenende , momenten.

Terwijl de gemeente Utrecht bestaat uit een stadsgedeelte, geheel afgesloten door water en singels, en een buitengedeelte, wordt ieder deel wederom in onderdeelen verdeeld u wijken" genaamd, 12 in getal.

In verband met deze verdeeling willen wij daartoe in de eerste plaats opgeven hoevele gestorven zijn, in iedere wijk volgens iedere maand.

WIJK | A. B. ' C. D. E. F. G. H. I. K. L. M.

April. — — — — — — 1 — — — 1

Me; __4 3 1 — 1 3 — 4 — 7 23

Junjj. 68 95 197 28 38 11 24 45 46 57 66 117 792

Julij. 96 89 88 25 40 14 26 45 76 51 63 40 653

Augustus. 5 17 4 7 11 3 2 2 18 9 5 5 88

September. 3641222 — 12 4 — 2 38

October. — 53 21 — 1 1 51 19

Totaal. 172 212 300 66 93 30 56 96 153 130 135 171 1614

Bevolking 6804'7216 7820 3639 4054 2821 4333 5628 4234 2777 3832 5837

1 Jan. 1866. |

Getal

"Woningen 1028 1145 12?3 542 532 439 564 708 958 591 899 1148 1 Jan. 1866.

In 10 huizen 66 6g ^ &r] ?6 64 ^ gQ ^ ^ 48 5Q PersoneIU wonen dus :

Aan Cholera

Overleden. 39.7 34.1 26.-- 54.3 43.6 91.- 77.3 58.G 28.-- 22.7 28.4 34.1 Inwoners.

1 op | | I I I

Sluiten