Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der gemeente stadwaarts vloeijende, vereenigen zich, op korten afstand van elkander, tot de stadsbuitengracht, en stroomen aldus vereenigd door de buitengrachten, de oude- en de nieuwegracht, om en door de stad naar het noordelijk gedeelte.

De Leidsche Rijn, van af de westelijke stadsbuitengracht, door het westelijke deel der gemeente (kathrijnen, wijk L), vloeijende, is het kanaal, waardoor de Oude Rijn, als oorspronkelijke verdere weg der Kromme Rijn zeewaars, haar water ontvangt. Op een uur afstand van Utrecht gestut door ien sluis, voert zij slechs weinig water af en voor zoover zulks geschiedt levert daartoe de Vaartsche Rijn, door middel der kruisvaart, als kortere weg, het noodige. Heeft door de Leidsche Eijn geen afvoer plaats, dan loost de Kruisvaart door haar, zijn water in de W. stadsbuitengracht.

Tig. 3. Nadat aldus de stad van water voorzien is, vereenigen zich al de stroomen in wijk M tot de rivier de "Vecht en wel langs drie wegen:

*

1°. van uit de oostelijke stadsbuitengracht door eene tak A' langs den gruttersdijk, aan welks einde zijn kracht gebruikt wordt tot drijving van een molen B', waarna het water met het zwarte water te zamen verder vloeit naar de Yecht,

2°. door de weerdschutsluis,

3°. van uit de westelijke stadsbuitengracht met eene tak A, nadat de kracht gebruikt is tot drijving van een molen B.

Het gedeelte nu van wijk M in de onmiddelijke nabijheid van deze vereenigingstakken en hoofdvaart gelegen, maakt het oude gedeelte; dat buiten deze, westelijk tot aan den Amsterdamschen straatweg, het nieuwste gedeelte van wijk M uit, hetwelk van pompwater voorzien is, terwijl de bewoners van het oude gedeelte

Sluiten