Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Mei in N°. 36111 welke overleden.

9 ii ii n ööl1^ n ii

10 , . » 3618 u

10 » „ „ 36115 „

12 « » „ 36115 ,

12 „ , „ 361» «

13 ii ii n 36117 ii hersteld.

14 u n n 36117 ii ii 14' n n ii 36117 ii ii

15 ii ii ii 3611G i, overleden. 9 Julij u ü 36115 „ „

Enkele huisjes waren onbewoond, of werden bij het uitbreken der ziekte onmiddelijk verlaten. Zoo was 21, 20, 10 onbewoond; terwijl 13 verlaten werd, toen in 14 zieken waren, en 11 onmiddelijk ontruimd werd, nadat de man gestorven was.

Behalve het eerste en laatste geval deden zich dus in 9 dagen 14 gevallen voor, waarvan 11 met doodelijken afloop.

Van deze 11 waren 9 kinderen van 4—12 jaren en 2 mannen van 40 jaar, terwijl het eerste en laatste geval insgelijks kinderen en de 3 herstelden 2 kinderen en 1 vrouw waren.

Na iedere woning in het bijzonder nagegaan en de bewoners ieder in het bijzonder aangaande hunne huisselijke leefwijze onderzocht te hebben, kwam ik tot de navolgende resultaten :

1°. dat die huisjes, wier bewoners zoo geteisterd waren, buitengewoon vochtig waren (vochtige vloer, vochtige muren, water in den kelder) overeenkomende met den vochtigheidstoestand van het achterplaatsje;

2". dat de bewoners dier huisjes zich hoofdzakelijk van slootwater bedienden, als zijnde het Zwartewater te ver afgelegen, (in de geteisterde huisjes bevonden zich meest groote gezinnen);

3°. dat de overige bewoners niet klaagden over vochtigheid,

Sluiten