Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sporen van hersenlijden zich voordeden, een aanvang gemaakt met het aanwenden van koude douches op het hoofd, welke aanwending geregeld om het uur, en vervolgens om de 2, 3 of 4 uren werd voortgezet, totdat het gevaar geheel geweken was.

Mogt ik, wanneer kinderen van dien leeftijd onder mijne patienten voorkwamen, ook het aanwenden van koud water (door natte doeken in plaats van douches of laauwe badjes met koude begietingen op het hoofd) ten hoogste aanprijzen, zoo deed ik hierdoor de treurige ervaring op, dat men niet door onwil als wel door mindere zorg voor kinderen, het niet altijd met dien voortdurenden ijver deed als behoorde.

Eene dusdanige behandeling vindt zeker het beste hare plaats in eene inrigting, waar de patienten met die buitengewone zorg behandeld worden, als in het Cholera-hospitaal, en het zou dus na deze ervaring, indien zich soms weder eene epidemie mogt voordoen, hoogst wenschelijk zijn, door cijfers te vermelden, van hoeveel nut het is, kinderen in het Cholera-hospitaal te doen verplegen.

Sluiten