Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

DE WIJZE YAN ONTSTAAN EN DE VERBREIDING DER CHOLERA IN UTRECHT.

A. In hoeverre verdient de meening: dat de Cholera in Utrecht in April 1806 is ingevoerd, vertrouwen ?

In de beide vorige hoofdstukken heb ik getracht, zooveel mijne krachten het toelieten, zuivere feiten, omtrent de Cholera, binnen de gemeente Utrecht in 1866, te geven.

liet was mijn doel niet in dit proefschrift conclusien te maken, of deel te nemen aan de debatten, welke over zoovele vraagpunten omtrent de Cholera gevoerd worden. Doch ik meende het niet te mogen nalaten de gewichtige vragen, vroeger als inhoud van dit hoofdstuk opgegeven, te bespreken , al kan ik ze dan ook niet voldoende beantwoorden; omdat er de aanleiding in ligt tot het doen van mededeelingen, welke in de voorgaande hoofdstukken niet te huis behoorden en welke toch aan het geheel behoorden toegevoegd te worden. Daartoe willen wij in de eerste plaats nagaan onder welke omstandigheden de Cholera in Utrecht zich openbaarde.

Gaan wij van het onwedersprekelijke feit uit, dat de Cholera

Sluiten