is toegevoegd aan je favorieten.

Onderzoekingen over de cholera-epidemie van 1866, in de gemeente Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl het verkrijgen van cijfers hiervoor wederom binnen zekere grenzen zich beperken moest, bepaalde ik mij tot de armenpraktijk en mogt door de opgaven van de aantallen recepten voor armen in de verschillende deelen der stad gereed gemaakt, voor rekening der R. K. kamer, Herv.| diac. en Almoezeniers kamer, liet gewenschte verkrijgen.

Zoo werden afgeleverd voor het noordelijke deel der gemeente, waar de ziekte dus het eerst zich ontwikkeld had.

In de maand Januarij, Februarij, Maart, April, Mei,

1024 1002 1180 1030 834 recepten.

Hieraan meende ik, ter vergelijking, een overzicht te moeten toevoegen van de op dezelfde wijze verkregene getallen, aanwijzende de hoeveelheid gereedgemaakte recepten voor het zuidelijke deel, (wijk K, A en hier onmiddelijk aangrenzende deelen der andere wijken) waar de ziekte eerst later sterk ontwikkelde, toen in het noordelijke deel de epidemie zeer verminderde, alsmede de sterfte in de geheele stad, welke zoo als begrijpelijk is voor de verschillende deelen niet zoo gemakkelijk te scheiden was, alsmede niet voor de armenpraktijk; terwijl wederom aan dit geheel eene opgave der recepten in voorgaande jaren zich sluiten moest, benevens die der overledenen.

In het aantal der recepten, aldus voor de geheele armenpraktijk gereed gemaakt, kon ik in de maanden en wijken geene scheiding brengen, waardoor zulks slechts per vierendeel jaars wordt opgegeven.

Eecepten gereed gemaakt voor het zuidelijke deel der gemeente, in 1866.

In de maand Jan. Febr. Maart April Mei.

1091 1029 1308 1269 1129. Overleden in de geheele gemeente 152 141 154 131 147.

"Volgens overzicht pag. 62 waren onder de 131 van April 1 en onder de 147 van Mei: 23 C7w/e/«-sterfgevallen.