Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeker, dat Cholera op een plaats beginnende Cholera geeft. Het woord in een ruimeren (en misschien oneigentlijken) zin opnemende, zou men haar besmettelijk moeten noemen.

3°. Locale toestanden (van de bewoners zoowel als van de plaats welke bewoond wordt) geven tot locale hevigheid der epidemie aanleiding.

4°. Het feit, reeds zoo dikwijls waargenomen en door het Utrechtsche Cholera-hospitaal bevestigd, dat ophooping van Cholera zieken, niet onbepaald tot uitbreiding der ziekte voert, staat met de voorgaande stelling in verband, en is waarschijnlijk uit de hygienische maatregelen, wellicht voor het Utrechsche Cholerahospitaal gedeeltelijk uit de ruime desinfectie met chloorkalk te verklaren.

Sluiten