Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij het vervaardigen van dit proefschrift. In het bijzonder geldt dit U, waarde Z i e d s e s des Plantes, die mij bij de sectie geholpen hebt.

U, Heeren Regenten en Directeur der Stichting Rosenburg ben ik zeer erkentelijk voor de gelegenheid, die gij mij geschonken hebt, dit onderzoek in Uw laboratorium te voleindigen.

Zonder Uw krachtige hulp, dames praeparatrices van de laboratoria in Utrecht en op Oud-Rosenburg, zou het mij nooit gelukt zijn, dit proefschrift te voltooien. Hiervoor ben U ten hoogste dankbaar. In niet mindere mate geldt dit den verpleegsters van de Utrechtsche Kliniek.

Waarde vriend V ij 1 b r i e f, het deed mij een groot genoegen U bereid te vinden het typographische gedeelte van dit boekje te verzorgen.

Sluiten