is toegevoegd aan je favorieten.

Een hemicephaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vrijwel normale olivae superiores en gaat proximaal over in den lemniscus lateralis. De drie secundaire octavus-banen van Monakow, Held en Flechsig zijn dus normaal aanwezig.

De nervus vestibularis heeft een behoorlijken intredenden wortel, die lateraal om den tractus spinalis nervi trigemini heenbuigt en dorsaal van deze vezels overgaat in descendeerende vezels en het kernstelsel van den nucleus triangularis, nucleus D e i t e r s en nucleus proprius tractus descendentis. De kern van D e i t e r s heeft de hem eigen groote gangliën-cellen en is zeer behoorlijk ontwikkeld aan den linker kant, doch veel minder aan den rechter kant.

Medio-ventraal buigen vezels om naar een mediaal van den nucleus nervi facialis gelegen vezel-veld, naar den tractus vestibulospinalis, die rechts duidelijker te volgen is dan links.

Dorsaal ontstaat een goed ontwikkelde (rechts sterker dan links) tractus vestibulomesencephalicus, die proximaal zich medio-ventraal verplaatst en doodloopt in de eindplaat van het centrale zenuwstelsel (ter hoogte van de intredende vezels van den nervus trigeminus).

Ook de lemniscus lateralis ondergaat hetzelfde lot.

VIII. De nervus abducens.

Deze vertoont bdz. een volkomen normaal uiterlijk: de kern bevat groote motorische cellen, ligt op den bodem van den 4den ventrikel (in meer distale coupes te zien).

De kern staat door uitgebreide verbindingen in contact met den fasciculus longitudinalis posterior, de kern van den nervus facialis en de octavus-systemen.

Mediaal van de kernen gaan de wortels ventraalwaarts, doordringen het corpus trapezoïdes mediaal van de goed ontwikkelde oliva superior en lateraal van de karige vezels, die van den lemniscus medialis overgebleven zijn.

Lateraal gaat de kern van den nervus abducens geleidelijk over in den nucleus triangularis.

IX. De nervus trigeminus.

Het kernstelsel van den nervus trigeminus vertoont enkele belangrijke afwijkingen. De vezels uit het ganglion Gasseri dalen op normale wijze af in een zeer sterken tractus spinalis naar de distale gedeelten van het verlengde merg. De nucleus gelatinosus tractus spinalis is zeer duidelijk aanwezig en normaal van bouw. Zooals ik bij de beschrijving van het achterstrengkerngebied uiteengezet heb, reken ik de kernen op de plaats van den nucleus cuneatus tot den nucleus gelatinosus. Ook de nucleus B vertoont geen afwijkingen. Moeilijker was het den nucleus A af te grenzen. Niettemin meen ik een gebied lateraal van den radix motorius hiervoor te moeten aanwijzen. Van den locus coeruleus is niets te vinden, evenmin iets van vezels uit deze omgeving naar den trigeminuswortel. De nucleus motorius met zijn wortel is aan beide kanten behoorlijk ontwikkeld. Het is in mijn praeparaten zeer moeilijk uit te maken, of de secundaire banen normaal van bouw zijn.

§ 7. Het proximale einde van het centrale zenuwstelsel.

Wanneer de trigeminus-wortels uit- en ingetreden zijn, buigen de lintvezels zich latero-dorsaal om den zich verkleinenden 4den ventrikel heen.

In de dorsale gedeelten van het zenuwweefsel ontstaan machtige vaatwoekeringen