Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het inbrengen van suiker daarentegen zuig- en slikbewegingen.

Toen echter vrij veel van een zeer sterke suikeroplossing binnen werd gebracht, antwoordde het kind met algemeene reactie van armen en beenen en een soort spuwbewegingen: enkele snelle exspiratie-stooten.

Tot deze bewegingen beperkte zich de mimiek.

§ 14. Reflexen van Magnus en de Kleijn.

Tonische hals reflexen. (Zie afbeelding 6.)

l-12-'29.

Het kind ligt in rugligging met matige buigtonus in alle gewrichten.

Bij draaien van het hoofd naar links treden soms typische halsreflexen op: strekking van linkerarm, minder van linkerbeen.

Bij draaien van het hoofd naar rechts geen duidelijke reactie.

Op andere oogenblikken treedt zoowel bij draaien naar links, als naar rechts van het hoofd een lichte buiging der 4 extremiteiten op. (Tonische labyrinth-reflexen?)

4-12-'29.

In rugligging geen duidelijke tonische halsreflexen.

Bij buigen van het hoofd op de borst (in rugligging), ontspannen de armen zich volkomen, bij achterwaarts buigen van het hoofd sterke verhooging van den strektonus.

Wanneer het hoofd in linkerzijligging (geen lab. oprichtreflex op het hoofd) omlaag hangt, treedt strektonus op in den linkerarm (ook wanneer deze arm gesteund wordt). Het omgekeerde in rechterzijligging. Rechter en linker arm worden successievelijk gebogen.

6-12-'29.

Kind in rugligging.

Typische halsreflexen in beide armen bij draaien van het hoofd naar links en rechts: het duidelijkst bij draaien van het hoofd naar links (linkerarm als „kaakbeen" gestrekt, rechter gebogen). Ook, hoewel geringere, reacties in het linker beentje bij draaien van het hoofd naar rechts (in den vorm van halsreflexen). Geen reacties in het rechterbeen. Kind in zij-ligging in de lucht gehouden:

a. geen labyrinth-oprichtreflexen in het hoofd.

b. onderliggende arm in beide zijliggingen gestrekt: bovenliggende gebogen.

De reactie is niet zoo duidelijk als 4-12. Dciarom ook niet uit te maken of misschien het vasthouden van het kind (huidprikkels) de oorzaak van dezen reflex zijn: onderzocht door ook de huid van de bovenliggende zijde te omvatten met andere hand.

Kind in rugligging in de lucht gehouden.

Buigen van het hoofd naar de borst: duidelijke toeneming van den buigtonus der armen.

Achteroverbuigen van het hoofd: toeneming van den strektonus der armen. Tonische labyrinth reflexen.

1-12-29.

Bij draaien van het kind uit de rugligging in buikligging (met symmetrisch houden van het hoofd) toeneming van den buigtonus in armen en beenen.

Bij terug draaien in rugligging toeneming van den strektonus.

Dit is enkele malen duidelijk waar te nemen.

4-12-'29. Minder duidelijk waar te nemen.

Sluiten