Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. 18 prikken: bij iedere prik lichte strekking van digit. IV en V bij de laatste prik terugtrekken.

1 minuut.

III. 18 prikken: bij iedere prik strekking van digit. IV en V, tenslotte terugtrekken en daarna enkele bewegingen zonder directe aanleiding, zuigbeweging, gapen.

y2 minuut.

IV. 10 prikken: zie II.

1 minuut.

V. 15 prikken: zie II.

Het kind wordt gewekt (?) door blazen in het gezicht, opisthotonus, wijd geopende

mond, bewegingen in armen en beenen.

34 X prikken: lichte alweer bewegingen.

1 minuut.

50 X prikken: geen reacties.

PROEFREEKS IV.

L. voet.

Het kind beweegt niet.

1 prik: terugtrekken.

J4 minuut.

1 prik: sterk terugtrekken.

minuut.

1 prik: licht terugtrekken.

34 minuut.

1 prik: sterk terugtrekken.

1/2 minuut.

12 prikken: bij iedere prik een terugtrek-beweging;

de 12de prik geeft een afweer-beweging.

Yl minuut wachten.

38 prikken: 2de, 12de en 17de terugtrekken.

26ste afweer-beweging.

38ste terugtrekken.

Van groot belang scheen bij deze proeven, den bewustzijnsgraad van het kind vast te stellen. Dit was echter zeer moeilijk, daar het bewustzijn soms van minuut tot minuut wisselde, het kind soms door een enkelen prik te wekken was en een anderen keer na 150

prikken nog geen reactie vertoonde.

In het algemeen hadden wij sterk den indruk, dat in wakenden toestand veel snellere

en intensere bewegingen gemaakt werden.

Ook de planta pedis gaf bij prikken verschillende reacties.

Samenvatting van de bewegingen bij opwekken van de plantair-reflex. #

Bestrijken van de laterale zijde der planta pedis gaf:

1°. soms plantairflexie van alle teenen (groote teen incluis).

2°. soms spreiden van alle teenen en dorsaal-flexie van den grooten teen.

3°. soms supinatie van den voet (tezamen met èèn der vorige bewegingen).

4°. Daarbij vaak dorsaal-flexie van den voet in het talocruraal-gewricht; deze beweging werd soms een groot aantal malen rhythmisch herhaald.

Sluiten