Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarneer ^ * """ aard kan men deze bewegingen

Mafie;J°ix en Ley merken reeds °P. dat voor deze reflexen dezelfde reaelnHTge^rstL^TS^01 ^ ^ die S h e r r J n 9 ^ o n en zijn school bij

en inlkhtin9en OVEr ^ -^^sreflexen in armen

aen *n13 i°£' Minkowski. van Woerkom beschreven de bewegingen die volg n op pijnlijke prikkeling van de extremiteiten bij onvoldragen en pas geboren kinderen

door Sh ^ eW:,9in9' diC d°°r allC °nd—^rs waargenomen wordt is de

door S herring ton „flexionreflex", door Marie-Foix ,/erdedigincsreflex ae

noemde beweging. De hierop min of meer lijkende beweging vindt men fn de patholoaiê

Z I7rel,nbi^tbhe"r,dr e° " * echtet ook —- * «—

rW 1 1 fEt men dat wanneer de flexion-reflex een groot aantal malen opgewekt is deze plotsehng afgewisseld wordt door een homolaterale strekbeweging. (S h e r r i n q-

centra f uv u lan9dunge lnhibitie van de contralaterale strekbeweginqen deze

centra in overprikkelden toestand geraken, hetzij dat door het opwekken der hLh gingen een al.erneerende beweging in ga„g 9e'„t word,, een

aan"krd« ~°

houd, verband „e, be, s.a.n en het loope^ (Dere

en T h'emee »v»ee°k»«>«^ «dei door Cohn. Bühne

en Kiddoch beschreven (verg. ook Rademaker).

We hebben hier met „Schaltungs"-verschijnselen te maken (Maqnus) dip na ook onder invloed van labyrinth en tonus der halsspieren staan. <Ma9nUS)' ** °a"

snijding gevonden"^ °P ^ Strekbewe9ln9en niet bi) ee" volledige ruggemergs-door-

Sluiten