Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII.

Onafhankelijk van de mogelijkheid door arbeidstherapie het sociale herstel der lijders aan longtuberculose te versnellen, is het wenschelijk van deze patiënten in hun reconvalescentie verantwoordelijk werk te vragen onder nauwkeurige medische controle.

(B. H. VOS, Leerboek der Longtuberculose).

VIII.

De opvattingen van Stuber en Lang over het verloop der bloedstolling onder zuurinvloed berusten op onvoldoende gronden en zijn niet oorspronkelijk.

(B. STUBER u. K. LANG, Die Physiologie und Pathologie der Blutgerinnung, 1930).

IX.

De vrees voor ontdekking der bevalling genoemd in alinea 1, Art. 290, 291 van het Wetboek v. Strafrecht geeft slechts een zeer gebrekkige en onvolledige omschrijving van de verzachtende omstandigheden, waaronder de kindermoord, event. kinderdoodslag gepleegd wordt.

X.

Aangeboren levenszwakte is een waardevol begrip, dat niet zonder groot verlies uit de medische nomenclatuur verbannen kan worden.

CORNELIA DE LANGE, Ned. T. v. Gen., 12 Juli, 1930).

XI.

De opvattingen van Wright over de bloedplaatjes berusten op onvoldoende gronden.

(SVEND PETRI, Acta pathologica et microbiol.

Scand. 1925. Vol. II, fase. 1).

Sluiten