Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|

7. AFBEELDING 14. TEEKENING VAN EEN DOORSNEDE VAN HET

VERLENGDE MERG.

Kleuring Weigert-Pal met karmijn.

De kernen van Goll en Burdach zijn aan den rechterkant zeer zwak ontwikkeld. Eeniaszins naar de mediaanlijn verplaatst, ligt hier de rechter ectopische trigeminuskern, die in meer distaal gelegen doorsneden haar grootsten omvang bereikt. De linker ectopische kern heeft hier haar grootsten omvang. Dorsaal in de mediaanlijn is het gliaweef sterk gewoekerd. (Coupe 322). Vergrooting 50 X.

Sluiten