Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFBEELDING 9. MICROFOTO VAN HET RUGGEMERG VAN EEN MAN DIE SINDS ENKELE JAREN EEN HEMIPLEGIE HAD.

Aan de zijde der pvramidezijstrengbaan-atrophie bestaat een groeve die ter hoogte van de zijhoorn diep in de zijstreng-oppervlakte binnendringt. Aan de andere zijde bevindt zich een ondiepe groeve, meer dorsaal, die overeen komt met den sulcus accessorius dorsalis

lateralis.

AFBEELDING 10. ECTOPISCH GEDEELTE VAN DE SUBSTANTIA GELATINOSA TRACTUS SPIN. NERV. TRIG. BIJ EEN KIND VAN 3 MAANDEN.

Links boven vezels van den funiculus Burdach, rechts beneden substantia gelatinosa.

Sluiten