Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stehen, so dass eine Ueberzahl der Angreifenden nicht zur wirksamen

Thatigkeit gelangen kann".

Boas*) daarentegen ging uit van de geldigheid van den regel van Brücke. Hij gaf den raad om maagsappen te onderzoeken met behulp van een standaardoplossing van een maagsap. Het laatste was het maagsap van een normaal persoon. Verteert het te onderzoeken maagsap een „Eiweissprobe" in 1 uur, terwijl het standaard-maagsap hiervoor 2, 3 of 4 uur noodig heeft, dan is het eerste 2, 3 of 4 maal sterker dan het laatste. Hij zegt „das ist für praktische Zwecke zu wissen ausreichend".

Ik behoef zeker niet nader uit te werken, dat deze methode tot absoluut foutieve uitkomsten moet leiden.

Om zooveel mogelijk al de pepsine met het eiwit in aanraking te brengen, deed Sjöqvist2) zijn proeven met poedervormig eiwit in fleschjes, die tijdens de digestie geroteerd werden; dan mag worden aangenomen dat, „die Digestion in einem so viel als möglich homogenen Aequilibriuni

statt gefunden hat."

Na verschillende tijden bepaalde hij, op de vroeger beschreven wijze, van telkens 5 cM3 het N-gehalte. In de tabel geeft hij het aantal cM

Ho S04 op, dat bij titratie noodig was:

V10 n

Tabel

Pepsineconcentratie. na 2 uur. 4 u. 6 u. 8 u. 14 u. 20 u. 31 u. 48 u.

05 3,16 4.05 4.62 5.08 6.50 7.60 8.83 10.38

j'o 4.12 5.16 6.01 — 8.18 9.06 9.99 10.47

2.0 5.28 6.77 — 8.28 9.86 - - 10.42

4 0 7.00 8.37 9.19 9.69 — 10.38 10.43 —

Met behulp van deze getallen construeerde hij krommen en berekende uit deze de digestie in de tijden, die lagen tusschen 2 uur en 4 uur etc. Aldus de volgende

Tabel

Pepsineconcentratie. na 1 uur. 3 u. 5 u. 7 u. 10 u. 12 u. 16 u.

05 2.25 3.65 4.40 5.00 5.67 6.10 6.90

10 3.20 4.75 5.67 6.42 7.25 7.75 8.55

2.o 4.00 6.10 7.25 8.05 8.95 9.95 —

4*0 5.65 7.80 8.85 9.50 — — —

1) Boas: l.c. s. 187.

2) Sjöqvist: l.c. s. 355.

Sluiten