Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel

Proef. Onverdund. 2 maai 4 maal. 8 maal. 16 maal

verdund.

I — 6.5 mM 3.1 mM 1.5 mM 0.6 mM

II 7.0 mM — 1.5 „ 0.76 „ 0.42 „ m 6.7 „ — 1.6 „ 0.8 „ 0.98 „

IV — 2.7 „ 4.4 „ — —

V 4.8 „ 2.7 — — —

VI 4.0 „ 2.0 — — —

VII 5.8 „ 3.3 „ — 0.9 „ —

VIII 6.1 „ 3.5 „ — 0.6 „ —

IX 8.5 „ — — 0.8 „ —

X 5.6 „ 2.7 — — —

Om een beter overzicht te krijgen, heb ik in de volgende tabel uit

de zwakste verdunning de vertering berekend volgens directe evenredigheid.

De getallen tusschen haakjes zijn gevonden.

Tabel

Proef Onverd. 2 maal. 4 maal. 8 maal. 16 maal

verdund.

I 9.6 mM 4.8 mM (6.5)2.4 mM (3.1)1.2 mM (1.5) 0.6 mM

II 6.72 „ (7.0)3.36 „ — 1.68 „ (1.5)0.84 „ (0.76) 0.42 „

III 15.68,, (6.7) 7.84 „ — 3.92 „ (1.6)1.96 „ (0.8) 0.98 „

IV 17.6 8.8 (2.7) 4.4 — —

V 5.4 (4.8) 2.7 — — —

VI 4.0 (4.0) 2.0 — — —

VII 7.2 (5.8) 3.6 (3.3) 1.8 0.9 — Vffl 4.8 (6.1) 2.4 (3.5) 1.2 0.6 —

IX 6.4 (8.5) 3.2 1.6 0.8 —

X 5.4 (5.6) 2.7 — — —

We zien in deze tabel dat inderdaad een aanduiding bestaat van genoemden regel, maar dat de gevonden en berekende getallen dikwijls veel uit elkaar loopen,

In de volgende proef vergeleek hij de vertering, wanneer buisjes met zoogenaamde geladen gelatine en niet-geladen gelatine gevuld waren. De eerste bracht hij in Vio n. HC1, de laatste in een oplossing van het

Sluiten