Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet gemakkelijk zijn op 't gezicht te bepalen, in welke buisjes de fibrinevlokken evenver verteerd zijn.

Hierbij dient echter in aanmerking te worden genomen, dat Brücke zich geenszins voorstelde meer dan een schatting uit zijn proeven af te leiden.

V

Ten slotte zullen we nu nog eenige onderzoekingen moeten bespreken, die speciaal ten doel hadden den gang van de pepsine-digestie te bestudeeren, waarvoor ten deele methoden gebruikt zijn, die niet voor klinisch onderzoek geschikt zijn, daar ze te gecompliceerd zijn.

Reeds bij de bespreking van den regel van Brücke heb ik in 2 tabellen de resultaten weergegeven van een reeks van proeven van SjöqvistL) en tevens vermeld, dat hij voor het tweede gedeelte van zijn krommen, die hij uit die gegevens had geconstrueerd, een bepaalde formule had afgeleid

nl. dat = const. P. (10.40—x), waarin:

a t

x = hoeveelheid omgezet eiwit.

t = tijd in uren.

P = relatieve pepsine-conc.

10.40 = hoeveelheid verteerbaar eiwit.

Zooals we weten, gaf Sjöqvist in zijn tabellen weer de hoeveelheid Vio n. H2S04 noodig, om de hoeveelheid NH3 te neutraliseeren uit 5 cM3 filtraat, nadat het onverteerde eiwit was verwijderd.

Was van 5 cM3 al het eiwit opgelost, dan werd door deze 5 cM3 10.40 cM3 Vio n. H2SO4 verbruikt bij de N. bep. naar Kjeldahl.

Op de volgende wijze heeft Sjöqvist deze formule nu afgeleid en vervolgens aan de waarneming weer getoetst.

Uit de gegevens van de vroeger medegedeelde tabellen heeft Sjöqvist voor iedere pepsine-concentratie, zooals hij vermeldt, een gereduceerde tijdcurve berekend en telkens van de vier curven het gemiddelde genomen. Aldus kreeg hij:

Tabel

Pepsine X iijd = 1 2 3 4 6 8 10 12 16 20 24 30

Pepsine: 0.5 . . . 3.16 4.05 4.70 5.20 6.10 6.87 7.60 8.12 8.92 — —

1.0 .. . 4.12 4.74 5.25 6.07 6.72 7.25 7.76 8.50 9.01 9.45 9.95

" 2.0 .. . 5.27 6.12 6.75 7.24 7.67 8.40 8.95 9.45 10.0

" 4.0 .. . 7.00 7.40 7.80 8.35 8.85 9.19 9.60

Gemiddeld .... 3.16 4.08 4.72 5.24 6.10 6.84 7.38 7.84 8.54 8.94 9.39 9.85

Verschil 0.92 0.64 0.52 0.43 0.37 0.27 0.23 0.175 0.10 0.107 0.077

1) Sjöqvist: 1. c.

Sluiten