Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. , / na 4 uur: 0.57 mM,

A : in rust \

ï „8 uur: 1.23 „

o , ,, j na 4 uur: 0.88 „

B: met rotatie/ _ . nn

| ,, 8 uur: 1.90 „

Ik zal nu dus eenige proeven weergeven, om den gang der vertering

te bestudeeren, wanneer de stagnatie der digestieproducten is uitgeschakeld.

1: 10 cM3 0.02 % oplossing van varkenspepsine : onverdund

II: „ 0.02 % „ „ „ 2 X verdund.

III: „ 0.02% „ „ ff 4 X

IV: „ 0.02% „ „ „ 8 X

Digestie bij 37° C. bij rotatie.

Tabel IV

Pepsine . . I. II. III. IV.

Gevond.Berek. 1. Berek. 2. Gevond.Berek. l.Berek. 2. Gevond. Berek. l.Berek 2. Gevond. Berek. 1.

mM mM mM mM mM mM mM mM mM mM mM

Na 4 uur . 3.0 3.0 2.96 2.43 2.43 2.12 1.4 1.4 1.48 1.06 1.06

„ 6 „ . 3.8 4.5 5.04 3.0 3.65 3.60 2.2 2.1 2.52 1.80 1.59

„ 8 „ . 5.0 6.0 6.30 3.85 4.86 4.50 2.7 2.8 3.15 2.25 2.12

„ 10 „ . 5.8 7.5 7.14 4.45 6.08 5.10 3.38 3.5 3.57 2.55 2.65

Fig. IVa.

In Fig. IVa zien we:

Bij III en IV loopt na 4 uur de curve eerst iets minder steil dan in 't begin, maar later neemt de vertering weer af.

I en II hebben voortdurend minder verteerd, dan „berekend" uit de eerste 4 uur.

Sluiten