Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I : 10 cM3 maagsap 2.5 X verdund.

II : ii „ 5.0 X n m: „ „ 10 x

IV: „ „ 20 X V : „ „ 40 X

Tabel V

Pepsine . I. II. III. IV. V.

Gevond.Berek. 1. Berek. 2. Gevond.Berek. l.|Berek. 2. Gevond.Berek. 1. Berek.2. Gevond. Berek. 1. Berek. 2. Gevond. Berek. 1. mM. mM mM mM mM mM mM mM mM mM mM mM mM. mM

Na 5 uur. 3.07 3.07 3.72 2.48 2.48 2.61 1.87 1.87 1.86 1.3 1.3 1.302 0.93 0.93 „ 8V2 „ 4.82 5.22 7.00 3.92 4.22 4,90 3.03 3.18 3.5 2.28 2.21 2.45 1.75 1.59

Fig. Va.

We zien in Fig. Va:

IV en V hebben na 81/a uur iets meer verteerd, de overige iets minder, dan men zou berekenen uit de vertering na 5 uur.

Fig. Vb. (pag. 96)

De sterkere pepsineoplossingen hebben weer minder verteerd, dan men zou berekenen naar de wortelverhouding uit V,

Sluiten