Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de uitkomsten de sterkte van een maagsap wenscht uit te drukken in getallen. Voor het kwantitatief klinisch onderzoek zal men die methode de voorkeur geven, die de sterkte in getallen uitdrukt. Dit is, geloof ik, de voornaamste reden, waarom de methode zoo weinig, althans voor klinisch onderzoek, is gebruikt. Wil men twee maagsappen of oplossingen van pepsine met elkander vergelijken zonder de verhouding in getallen uit te drukken, dan heeft de methode zeker haar groote gevoeligheid en de snelheid, waarmede de resultaten verkregen worden, voor op vele andere methoden.

Wil men zijn uitkomsten met elkander vergelijken, dan moet men zijn proeven altijd onder precies dezelfde omstandigheden nemen. Vooreerst zou dan de vergelijkingsvloeistof altijd dezelfde kleursterkte moeten bezitten, zou men bij constante temperatuur de fibrine vóór de digestie gedurende even langen tijd moeten laten zwellen en laten verteren.

Men zou fibrine moeten hebben van constante samenstelling, tenminste zij zou altijd even snel moeten verteerd worden.

Dat dit laatste o. a. een factor van beteekenis is, heb ik kunnen nagaan.

Ik heb tegelijk versche fibrine en fibrine, langen tijd onder alkohol bewaard, door karmijnoplossing gekleurd en toen gelijke porties even lang laten zwellen en digereeren door gelijke hoeveelheden pepsine.

Proef 9

Ia: 1 cM3 0.02% oplossing van varkenspepsine J 9cM30.1 °/oHCl+

150 mgr. versche

16: „ 0.01 /o „ n ii | karmijnfibrine.

Ha: als Ia j 9 cMs 0.1 % zoutzuur +

150 mgr. karmijnfibrine, waarvan de fibrine langen tijd a S j onder alkohol had gestaan.

Tabel

Pepsine . , Ia. 16. Ila. 116.

Na 5 min. . 5.0 2.8 2.8 1.35

„ 10 „ . 7.5 4.7 4.7 2.8

„ 15 „ . 9.0 6.0 6.5 4.3

„ 20 „ . — 7.2 7.8 5.4

„ 25 „ . — 8.0 — 6.4

We zien derhalve, dat de fibrine, die langen tijd met alkohol in aanraking was geweest, langzamer gedigereerd werd, of ten minste minder kleurstof afgaf, want het is natuurlijk ook mogelijk, dat deze fibrine minder kleurstof had opgenomen bij het kleuren.

Sluiten