Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Altijd had dc digestie plaats bij kamertemperatuur.

We kunnen gemakkelijk met de methode nagaan, of voor haar de

regel van Brücke opgaat.

We hebben slechts voor verschillende verdunningen eener oplossing van pepsine den tijd te bepalen, waarin de 1 cM3 edestine onder de gegeven proefvoorwaarden zóódanig veranderd is, dat door de 2 cM3 NaCloplossing geen troebelheid meer ontstaat. Gaat de regel op, dan zal de tijd, waarin dit geschiedt, omgekeerd evenredig zijn aan de concentratie van de pepsine.

Proei 1

Ik deed in een reeks reageerbuisjes 1 cM3 1 %o oplossing van edestine, 3 cM3 1 %o HC1 en 1 cM3 0.04 % oplossing van varkenspepsine (in 0.1 7» HC1). Op de bekende wijze controleerde ik na bepaalde tijden de vertering;

digestie bij 18° C.

buisje I : na 1 minuut: + \

„ II : „ 2 „ : — r Resultaat: „ III 3 „ : — i verteerd na 2 min.

„ IV : „ 4 „ s Op precies dezelfde wijze maakte ik een tweede serie, maar bracht in ieder buisje V2 cM3 van een 0.04% oplossing van pepsine + '/a cM3 0.1 % HC1.

buisje I : na 2 min.: +

„ II : „ 3 „ : + Resultaat: „ III 4 „ : — ( verteerd na 4 min. IV • 5 • '

ff XV» ff ff '

In de derde reeks : Va cM3 van de 0.04 % oplossing van pepsine + 2/3 cM3 0.1 °/0 HC1.:

buisje I : na 4 min.: + \

„ II : „ 5 „ : + j „ III 6 „ : — f Resultaat:

„ IV : „ 7 „ : — ( verteerd na 6 min. „ V : „ 8 „ : - \

„ VI : „ 9 „ : - I In de 4e serie 1/4 cM3 van de oplossing van pepsine + 3/« cM3 0.1 HC1 buisje I : na 7 min.: + \

„ II : „ 8 „ : + (zwak). Resuitaat:

" ^ '■« 9 » • ) verteerd na 9 min.

„ IV : „ 10 „ : — \

„ V : „ 11 „ : — ]

Sluiten