Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berekenen we dus de sterkte van een 0.04 % oplossing van varkenspepsine, uitgedrukt in een oplossing van hondenpepsine, dan vinden we dat:

Na 5 uur de 0.04 % opl. v. varkenspepsine = 2.6 X 2 X 0.04 % opl. v. honden-pepsine == 0.208 %.

Id. na 22l/2 uur: 0.04% oplossing van varkenspepsine = 2.31 X 2 X 0.04% = 0.1848%.

Om nu uit te maken, welke van beide methoden de meest juiste waarde gaf, heb ik de varkenspepsine en de hondenpepsine in dezelfde concentratie vergeleken met behulp van de methode van Grützner. Ook hiermede vond ik, dat de oplossing van de varkenspepsine belangrijk sterker digereerde dan die van de hondenpepsine.

Later heb ik nog den zuurgraad van de verteringsmengsels verhoogd, door de edestine op te lossen in 0.2 % HC1 en telkens 3 cM3 0.2 % HC1 toe te voegen, maar ik kreeg dezelfde afwijkende uitkomsten.

Ook, wanneer ik vergeleek een zwakkere oplossing van varkenspepsine met een van hondenpepsine (0.01 kreeg ik met de methode van FuldLevison voor de oplossing van de varkenspepsine een lagere waarde, dan voor de oplossing van hondenpepsine. Ik wil er op wijzen, dat noch door de 1 cM3 l°/oo edestine-oplossing, noch door de NaCl-oplossing een troebelheid of opalescentie in de oplossing van de varkenspepsine ontstond.

Het is mij niet duidelijk, op welke wijze de reactie door de varkenspepsine bij de edestine-methode gestoord wordt.

Ik bepaalde nog de sterkte van een extrakt van het maagslijmvlies van een varken.

Hiertoe praepareerde ik het fundusgedeelte van de maagmucosa van een varken af, hakte dit fijn en digereerde het op V2 L 0,5°/o HC1 bij 37° C. Ik filtreerde dit door een pap van filtreerpapier in een zuigfilter. Nu had ik een helder, licht geel gekleurd filtraat. Dit verdunde ik eerst 2.5 maal met aq. dest. en verder met 0.2 % zoutzuur.

Proef 7a

Ik vergeleek het extrakt met een 0.04 % oplossing van hondenpepsine. Ik bracht in 1: 1 cM3 oplossing van hondenpepsine, resp. 1 cM3 2.5 X verdund extrakt etc.; in VIII: 1 cM3 oplossing van hondenpepsine 8 X verdund; resp. 1 cM3 (2.5 X 8) X verdund extrakt en verder edestineopl. en 0.1 % HC1 in dezelfde hoeveelheden als in vorige proeven.

Sluiten