Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerderd worden, degelijk spreekt voor het hereditaire, laat staan het familiaire optreden van den kanker. Wat verder in het geval van Broca zeer belangwekkend is, is dat van de 16 zieken er 9 ca. van de borst hadden, terwijl de stammoeder ook aan Ca. van de borst overleed.

Broca, die de statistiek van Lebert bespreekt, welke op 102 ziektegevallen er 14 aantrof, waarbij de naaste familie ook aan Ca. leed, vindt deze te weinig uitgebreid, en de statistiek zoo moeilijk, omdat het niet voldoende is het aantal kanker gevallen per 100 uit te tellen, doch er moet daarnaast worden aangetoond, dat dit getal grooter is dan, wat men bij eenvoudig toeval mag verwachten.

Hiertoe verlangt hij, dat men gedurende lange jaren over eene geheele bevolking en over ieder der families dier bevolking juiste aanteekeningen maakt.

Deze eisch is zeer overdreven en ook nagenoeg onuitvoerbaar.

Baker (overgenomen uit Paget, Comptes rendus de la Soc. pathj, geeft een sprekend voorbeeld van familiair en hereditair carcinoom, waarbij eene dame stierf aan Ca. van de maag en ook eene van hare dochters. Eene andere dochter stierf aan Ca. van de borsten. Van hare kleinkinderen overleden er 2 aan Ca. van de borst, 2 aan Ca. van de uterus, 1 aan Ca. van de blaas, 1 aan Ca. van de axillaire klieren, een aan Ca. v. d. maag en een aan Ca. v. h. rectum.

Vrouw Ca. v. d. maag

I

!

I l

I I

dochter Ca. v. d. maag dochter Ca. v. d. borst

I I

I 1

I I i I I I I I

Ca. Ca. Ca. Ca. Ca. Ca. Ca. Ca.

v. d. v. d. v. d. v. d. v. d. v. d. v. d. v. d.

borst borst uter. uter. blaas axil. kl. maag reet.

Het is zeer jammer dat wij in het onzekere worden gelaten uit hoeveel personen het klein-kindertal van de stammoeder bestond, dan was uit te maken of deze kankerfrequentie boven het normale uitging.

Cripps St. Bart. Hosp. (1878) vond als resultaat van zijn onderzoek omtrent de erfelijkheid van Ca. dat van 169 gevallen er 11 waren, waarbij gelijktijdig vader en moeder ziek waren, d.i. 6,4 %.

Dit lage percentage berekent Cripps. doordat hij tantes, ooms, neven, oudtantes, oud-ooms uitsluit,

Als verdere methode van onderzoek vergelijkt hij sterfte-cijfers aan Ca.-pa-

Sluiten