Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien als uitzonderingsgevallen, want was dit niet zoo, dan moesten dergelijke voorbeelden met zeer vele kunnen worden vermeerderd. Hij beschouwt ze als toevallig.

Moeder

ooooooooooooo mmmmmv v v v Ca. Ca. Ca. Ca. | Ca. Ca. Ca.

lev. lev. bl. bl. j keel ut. borst.

I

!

oooooooo man Ca. allen gezond

lever

tbc. Vader Ca. moeder Ca. broeder.

o | o o

I

m m m m v

oooooooo ca. ca ca. ca. ca.

abd. abd. abd. abd. ut.

Opvallend zijn de groote verhoudingscijfers van 1-11 en 1-8 vergeleken bij die van Nederland. Er ligt iets tegenstrijdigs in, wanneer bij een onderzoek naar de erfelijkheid van het carcinoom gebruik gemaakt wordt van cijfers, die betrekking hebben op de algemeene sterfte aan kanker. Immers juist die erfelijke gevallen maken er deel van uit en worden bij de berekening betrokken.

In het „Rapport sur la question de 1'hérédité du cancer 1908" bespreekt Ledoux-Lebard het vraagstuk en wijst er vooral op, dat men over een groot aantal ziektegevallen moet beschikken, die goed vergelijkbaar moeten wezen, wat betreft leeftijd, aantal personen van dezelfde sekse, land van oorsprong en de te vergelijken ascendentie. Immers de leden der ééne familie leven langer, dan die van de andere en hebben dan meer kans carcinoom te krijgen. Hij bespreekt verder het geval Broca, waarvan hij de verdere familie kon vervolgen, nadat hij alle mogelijke fouten door voorgaande schrijvers begaan, onder het oog neemt. Tot een resultaat was hij toen nog niet gekomen en zegt: „Ja n'ai réproduit dans son intégrité cette longue citation de Broca que pour montrer a quelle cause de terreur est exposé tout raisonnement de ce genre portant sur des chiffres aussi restreints et encore n'ai-je indiqué en nóte que quelques uns des facteurs sujets a discussion, ce qui n'enlève rien d'ailleurs a 1'intérêt de cette observation extraordinaire". Bij het geval Letulle vindt men 5 kankerlijders op 15 sterfgevallen dit is zeer veel, doch er blijven nog 14 levende personen over zonder de afstammelingen te rekenen van den zoon, die aan Ca. van den testikel overleed, waardoor 't percentage wellicht sterk gewijzigd zou kunnen worden. Hij vindt het nutteloos nog bij andere gevallen uit de litteratuur stil te staan en meent dat kanker zoo

Sluiten