Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofd en borstklierkanker, wier vader of moeder juist hetzelfde lijden hadden, maar in dienzelfden tijd zeker tien maal meer patienten, waar alle hereditaire invloed ontbrak.

Het spreekt van zelf, dat voor eene ziekte als het carcinoom een observatietijd van tien jaar veel te kort is.

Levin heeft in zijn „Influence of Heredity on Cancer" 1912, de wetten van Mendel nagegaan en meent, dat het percentage van de kankerlijders in eene familieverwantschap, overeenkomt met het percentage van Mendel voor de recessieve eigenschappen in de bastaarden.

Hij geeft de volgende ziektegeschiedenissen:

Een man overleed op 25-jarigen leeftijd aan Ca. Zijn moeder op 47-jarigen leeftijd aan Ca. v. d. uterus en haar vader had een zuster die ook op 77 jaar aan Ca. v. d. uterus bezweek. Een andere tak van dezelfde familie gaf het volgende. Een vrouw had 4 kinderen op 36-jarigen leeftijd aan carcinoom van de uterus gestorven. Behalve deze vrouw waren er 7 in haar bloedverwantschap, die den Ca. leeftijd hadden bereikt. Van moederszijde is de moeder op 84-jarigen leeftijd aan apoplexie gestorven. Een van haar drie zusters, die eveneens den Ca.ouderdom bereikt hadden, overleed er een aan kanker van de uterus 63 jaar oud. Van haar 5 broeders succombeerde er één aan Ca. v. d. lip, zoodat een vierde van het aantal familieleden aan kanker ten gronde gingen. Bij de verdere familie van moederszijde is de moeder aan Ca. v. d. uterus, een nicht op 77-jarigen leeftijd aan Ca. v. h. omentum en eene andere nicht 47 jaar oud aan Ca. v. d. uterus gestorven. Van vaderszijde werd de vader 66 jaar oud, door een ongeluk gedood. Hij had 3 zusters, waarvan een aan paralyse stierf. Van de drie broeders stierf er één 76 jaar oud aan Ca. van de huid van het oor. De vader van dezen vader succombeerde op 72-jarigen leeftijd aan Ca. van de huid van het oog. Bij deze familie lijden alle zieken vrouwen op één na aan Ca. v. d. uterus en twee mannen aan Ca. v. d. huid. Bij een andere familie stierf een man in 1893 aan Ca. v. d. ingewanden. Hij was gehuwd en zijn nakomelingschap bestond uit een kind in de jeugd gestorven, een zoon nu 47 jaar en eene ongetrouwde dochter 43 j. Deze man A. had een ouderen broeder, die aan een empyeen overleed. Deze laatste huwde met een vrouw in wier familie Ca. voorkwam. Zij hadden een dochter, die Ca. v. d. borst had, twee zoons, waarvan een aan Ca. v. d. ingewanden stierf. Zijn oudste overlevende dochter had Ca. v. de beide borsten. De vader van A. is overleden aan Ca. v. d. maag. Deze had een ouderen broeder, die in den ouderdom van 58 jaar stierf aan Ca. v. d. maag en een zuster die aan Ca. v. d. borst ten gronde ging. De moeder van A. had een broeder van wiens 3 dochters er één stierf aan Ca. v. d. borst. Dit familie-complex is dus gekenmerkt door het voorkomen van Ca. der ingewanden bij de mannen en Ca. v. d. borst bij de vrouwen.

Sluiten