Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

families groote waarde hebben en komt er tegen op dat sommigen nog steeds alle waargenomen gevallen door toevallige coïncidentie willen verklaren. Na het geval Broca en de lotgevallen van de familie Bonaparte gememoreerd te hebben, deelt hij een kankerfamilie mede met 7 Ca. gevallen in de drie geslachten.

Weil, (Zeitschrift Krebsf. 1913) en Albert J. Harden (The Poss-Graduale 1902) deelen ieder een geval van hereditair Carcinoom mede.

Garman Andriessen. „Ueber das Auftreten des Krebses in Bezirk Uhlensvang in denjahren 1886-1908." Med. Revue. Juni. 1911. Ref. Zeitschrift Krebsf. 1913.

In 107 gevallen van kanker kwam deze ziekte tevens in 7 gevallen bij de ouders voor d.i. 6.5 %;

tevens in 2 gevallen bij de grootouders voor d.i. 1.8 %

„ „ 23 „ „ „ vaders en moeders d.i. 21.4 %

„ „ 23 „ „ ,, „Geschwister"

Hij is ook niet bevredigd door het materiaal statistisch te bewerken en geeft de voorkeur aan geslachtsboomen, die dan vergeleken kunnen worden met die, waarin zich ziekten voordoen, waarvan de erfelijkheid vaststaat b.v. geestesziekten. Men kan dan nagaan of zij een nagenoeg gelijk beeld vertoonen.

Warthin. ,,Heredity with reference to carcinoma" (Arch. of intern, med. 1913). Van de 106 microscopisch vastgestelde gevallen van carcinoom in het pathologisch instituut der universiteit te Michigan tusschen 1895 en 1913 kwamen de meeste voor tusschen de jaren 58 en 62; daarna daalt het aantal. Dit geldt voor vrouwen zoowel als voor mannen.

Wat de herediteit betreft — er kon slechts een klein gedeelte van het materiaal voor dit onderzoek gebruikt worden, — sprong een uitgesproken vatbaarheid in bepaalde families in het oog, welk verschijnsel dikwijls samenging met een niet te miskennen neiging tot tuberculose en verminderd aantal nakomelingen. Een opeengehoopt voorkomen van kanker in eene generatie eener familie kwam bijna altijd daar voor waar men in de vroegere generaties ook kanker aantrof, en wel het meest daar, waar beide ouders door de ziekte waren aangetast.

Vooral bij Ca. van den mond, de lip, borst, maag en uterus kwam deze vatbaarheid der familie naar voren. Was de ziekte reeds in meerdere generaties verschenen, dan trad de neiging om op jongeren leeftijd eraan als slachtoffer te vallen duidelijk aan het licht, evenals de grootere kwaadaardigheid.

Ekblom. Ein Beitrag zur Begründung der Biologie der Krebskrankheiten. Zeitschrift Kreb. Bd. XII 1913.

Van 1885-1893 had hij slechts 2 maal iets bespeurd, wat geleek op infectie of erfelijkheid. Van de gevallen in 1894-1905, 17 % en van die in 1906-1910, 63 % wat hierop geleek.

Van de periode 1906-1910.

1. LL. Ca. 2 neven met Ca.

Sluiten