Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I II I

Ca. • 24 | | | o , o

I I I I III I I

° ° °- ° | | • Ca. • Ga. | ® Ca.

j ii i i i i i i

O | O | O | O O

75 ° 79 ° J_ll i i i i rri rmi n r

Ca. • | | • Ca. Ca. • | | | II I • Ca. |

IMMI II II I I II I II I I

Ca. • | | ® © |

| Ca. Ca. no. 3 no. 8 a

! 1 1 Ca.*

I I I

o O O O

ij M M ii j i i i

° I I I I I 1 I ® Ca. | |

• I • I 1 • I Ca. •

| Ca. | Ca. || Ca. | | | | I

I I I II I I | | | J L

o

no. 11

Bij deze laatste zinsnede doet de erfelijkheidstheorie zich toch even geidenHet spreekt van zelf, dat het geen argument tegen de erfelijkheid kan zijn, dat niet alle afstammelingen van aan kanker gestorvenen aan dezelfde ziekte ten gronde gaan en dus noodwendigerwijze generaties en personen van de ziekte gespaard blijven. Immers dan was het erfelijkheidsvraagstuk geen vraagstuk meer en al lang opgelost.

Gelukkig rust de natuur den mensch met zijn verweermiddelen uit, waardoor de instandhouding van de soort mogelijk en verzekerd is; daarnaast dient nog uitgemaakt te worden of de te bestudeeren pathologische eigenschappen dominant of recessief voorkomen.

In de Müchner Medizinische Wochenschrift van 27 Juni 1924 komt eene studie voor van Dr. Heinrich Wachtel.

Naar aanleiding van de mededeelingen van Maude Slye in: „Journal Cancer Research (April 1922, 7 No. 2,) waarin zij haar twaalfjarige ervaring van 4000 muizen weergeeft en zegt vastgesteld te hebben, dat het muizencarcinoom erfelijk is en de wetten van Mendel volgt met een recessief karakter, heeft hij zijn materiaal van het radium instituut te Krakau bestudeerd en geschift. Uit de onderzoekingen van Maude Slye bleek, dat muizengeneraties, waarin slechts „dominanten werden geërfd, nooit een geval van Ca. vertoonden, terwijl bij andere familietakken, waar slechts recessieve eigenschappen werden overgeërfd, alle leden aan kanker ziek waren. Eindelijk waren er familie-geschiedenissen, waar de over-

5

Sluiten