Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer vele der vastgestelde kankergevallen in bepaalde families voorkomen, dan neigt men tot eene verklaring, met al de gevaren daaraan verbonden.

In het normale menschelijke lichaam zijn krachten werkzaam, die de harmonie in den groei der verschillende weefsels beheerschen.

Dit wordt gedemonstreerd in de ontwikkeling van het kind tot man of vrouw — alle weefsels vermeerderen doch in harmonie — in den physiologischen groei der mammae in de zwangerschap; in de hypertrophie der overgebleven nier na exstirpatie. Hier overal harmonische groei der samenstellende deelen. Bij een huiddefect groeit de opperhuid tot de randen van de wond tegen elkander stooten en de groei van het epitheel is geëindigd, uitgenomen wat noodig is voor de verslijtsreparatie.

Wanneer deze harmonie verbroken wordt kan het eene weefsel, en het ligt voor de hand dat weefsel, dat gedurende het leven het meest in actie is geweest, gaan domineeren over het andere en ten koste daarvan.

Aan welk orgaan of organen deze groeiharmonie gebonden is, ligt voor het heden nog verborgen. Een aangeboren en erfelijke zwakte van dit orgaan zou verklaren, waarom op ouderen leeftijd meerdere leden der zelfde generatie aan Ca. ten gronde gaan.

De Ca. gevallen op zeer jeugdigen leeftijd geconstateerd soms dubbelzijdig b.v. van ovaria, testikel enz. zijn dan verklaarbaar.

Ook is dan duidelijk een door mij waargenomen geval, waarbij een vrouw leed aan borst-Ca. De borst werd geamputeerd en de regionaire lympklieren nauwgezet verwijderd. Zeven jaar daarna lijdt de andere borst aan Ca. met zwelling der daarbij behoorende klieren. Terwijl deze borst bestraald wordt, ontwikkelt zich een Ca. op den voorste vaginaal wand, wat wel niet als een metastase zal worden opgevat.

Sluiten