Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter oriënteering op het gebied der Parapsychologie.

Tijdschrift voor Parapsychologie waarin opgenomen de Mededeelingen van de Studievereeniging voor Psychical Research.

Redactie: Dr. P. A. Dietz, Drs. W. H. C. Tenhaeff.

Vijfde jaargang (ingang i November).

Uitgave van E. Wegelin, Singel 163, Amsterdam.

Verschijnt tweemaandelijks. Abonnement voor binnenland en koloniën f. 5.50. Buitenland f 6,— per jaargang.

Dr. P. A. Dietz, Telepathie en Psychologie der Menigte. Uitgever E. Wegelin, Singel 163, Amsterdam. Prijs f 2,—.

W. H. C. Tenhaeff, Beknopte Handleiding der Psychical Research.

Drie deelen, prijs f 15,—. Uitgave N.V. Leopolds U.M. Den Haag.

Dr. K. H. E. de Jong, Das Antike Mysterienwesen in religionsgeschichtlicher, ethnologischer und psychologischer Beleuchtung.

2te Auflage. Prijs f 10,—.

Uitgave E. J. Brill, Leiden.

Sluiten