Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondergaan van gewelddadigheden, zooals bijv. het overreden worden moeten bij deze rhythmische handelingen worden genoemd".

VI. „De sexueele bevrediging wordt aangeduid door allerlei soorten van spelen, ook door pianospel"; „Uitverkoren symbolische voorstellingen voor onanie zijn het glijden en sullen, maar ook het afbreken van een tak". „Een opvallend merkwaardig droomsymbool is het uitvallen of uittrekken van tanden. Het beteekent in de eerste plaats voorzeker de castratie (ontmanning) als straf voor de onanie". „Het vuur aanmaken en alles wat daarmede samenhangt, is als doorvlochten met geslachtssymboliek. De vlam symboliseert steeds het mannelijk geslachtsdeel en de vuurhaard de schoot eener vrouw."

VII. „De merkwaardige eigenschap van het mannelijk lid om zich tegen de wetten der zwaartekracht te kunnen oprichten, het verschijnsel van de erectie, leidt tot een symboliseering, die haar oorsprong vindt in het analoog vermogen tot stijgen van luchtballons, vliegmachines en Zeppelin's. Nog op een andere zeer indrukwekkende wijze weet de droom de erectie te symboliseeren. Hij indentificeert dan het mannelijk lid met den ganschen man en laat dien zelfs vliegen ! „Laat het u niet verdrieten — voegde Freud erbij — dat we die mooie vliegdroomen, waarin wij allen zoo n behagen hebben geschept, als droom van algemeene sexueele opgewektheid, als erectiedroom moeten uitleggen . Maar ook meisjes en vrouwen droomen weieens, dat zij vliegen kunnen, en dat komt dan „hetzij door de erectie van den clitoris, die op zijn beurt door den droom geidentificeerd wordt met het geheele meisje of de geheele vrouw, of wel doordat de droom wil openbaren, dat de droomster gaarne een man wil zijn'.

Kortom, Freud ziet ze vliegen! Vandaar, dat hij staat

voor niets! „Laat hem spreken, hij weet alles" — met deze

Sluiten