Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat gevaarlijk is voor hen, die onbezorgd voortleven, zou dus — vreemd genoeg — weldadig zijn voor allen, die vermoeid en belast zijn, mits bij hen.... de zwijnenstal maar een grondige beurt krijgt!

Edoch, al geschiedt die behandeling gehéél volgens de eischen, zelfs dan dreigen er nog gevaren! Fritz Wittels schreef immers: „Als de Psycho-analyse juist wordt toegepast, dan kan zij niets anders aan den dag brengen „dan wat feitelijk in de ziel verborgen ligt. Dat is niet „altijd een winst voor het welzijn van een mensch; maar „wel is het altijd een stuk waarheid, dat hare hooge ,,waarde behoudt." *)

Dit laatste blijft voor mij echter de groote vraag. „Wie stelt, moet bewijzen" — zei men van ouds; welnu, de Freudianen moeten bewijzen, dat van de zwijnerij, die zij beweren te kunnen opdiepen uit het onbewuste, uit het binnenste van hunne patiënten, werkelijk gezegd mag worden, dat het in ieder geval een kostbaar stuk waarheid is; zelfs Fritz Wittels kan niet volstaan met zulks klakkeloos te beweren ofte wel te verzekeren.

Verder dienen wij ons af te vragen: Is er éénige waarborg, dat een analysant — ook al ware hij tot dusver de deugd-

gen. Lasset den Schweinchen ihren Stalt, so lange sie sich wohl darin iühlen und fröhlich fressen\ Wenn man aber darangeht, einen Schwemestall aus zu putzen, dann soll es gründlich geschehen. Eine halbe Psycho-analyse, eine aus dem Zusammenhang des Lebens ^ gerissene Traumdeutung ist gefahrlich wie eine Operation, die vom Chirurgen i in der Mitte abgebrochen wird. Man möge aus den Selbstmorden der Analytiker lemen, die sich mit den Traumen ihrer Kranken beschaftigt haben und ihr eigenes Unbewusstes in den Traumen der anderen wie in einem Zerrspiegel erblickten, so dass ein Grausen sie fasste und in den Tod trieb. Drei geistreiche Analytiker habe ich gekannt: Schrötter, Tausk, Silberer, die freiwillig aus dem Leben schieden. Nur in Wien allein. Andere werden nachfolgen. Soll also Freuds Entdeckung nicht zum Fluche werden wie das Kokaïn dem Süchtigen, so bleibe 'hre Anwendung beschrankt auf die Mühseligen und Beladenen. Freihch, wer unter uns ist nicht beladen? ' (Blz. 57).

1) „Wenn die Psycho-analyse richtig angewendet wird, so kann sie nichts anderes zu Tage fördern, als was tatsachlich in der Seele Das ist nicht immer ein Gewinn für das Wohlbefinden eines Menschen, es ist aber immer ein Stück Wahrheit, das ihren Edelwert behalt ; (blz. 171).

Sluiten