Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ook de gynaecoloog meisjes en vrouwen op allerlei mannieren te ontblooten. Ik heb weliswaar van geneeskundigen en leeken vernomen, dat zij zich in hooge mate „ergeren over een geneeswijze, waarbij zulke besprekingen „vóórkomen, en die mij of mijn patiënten schijnen te be„nijden vanwege de kieteling, die zich naar zij meenen, l,daarbij voordoet. Maar ik ken de welvoegelijkheid dezer „heeren al te goed om mij over hen op te winden". *} G. T., dat is duizend maal erger dan z.g. straatjongensrepliek! Een dergelijke redeneering houden ook de huidige, schaamteloos-zich-uitlevende Sjaninisten er op na; maar vermoedelijk zijn er onder u, die niet weten wat dit voor menschen zijn; ik zal mij dus even een uitwijding moeten veroorlooven; in 1909 schreef ik in mijn boek: „Het socialistisch gevaar, een bijdrage tot de kennis der besmettelijke zielsziekten" het volgende: „Sjanin, de hoofdpersoon uit een „boek van Antzibaschew, is een Russisch student, die aan „de revolutie deelnam en zich daarna als een absoluut„vrije beschouwt, die zich door geen enkelen band gebonden voelt, slechts zijn eigen zelfzuchtig leven leidt en „zelfs de banden des bloeds alleen maar duldt, bereid „is ze ieder oogenblik los te laten. Zijn moeder is voor „hem niets anders dan een oude bekrompen vrouw, zijn „mooie zuster slechts een jong meisje, wier afglijden in „een afgrond hij opmerkt maar niet tracht tegen te houden, ofschoon hij er voor in de gelegenheid is; koele „berekening toont hij bij alles; alles is voor hem noodlot, „en dit behoeft niet sterker te zijn dan de mensch, aangezien deze zich er aan onttrekken kan; hij beweegt zich

1) „Unter denselben Bedingungen erlaubt sich ja auch der Gynacologe Madchen und Frauen allen möglichen Entblössungen zu unter-

ziehen" Ich habe wohl von arztlichen und nicht-arzthchen Personen

gehort, welche sich über eine Therapie skandalisieren, in der solche Besprechungen vorkommen, und die entweder mich oder die Patienten um den Kitzel zu beneiden scheinen, der sich nach ïhrer Erwartung dabei einstellt. Aber ich kenne doch die Wohlanstandigkeit dieser Herren zu genau um mich über sie zu erregen. (Sammlung kleiner Schriften, blz. 41).

Sluiten