Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot het volgende besluit kunnen komen: een kind, dat in de periode van het tanden krijgen op een beenen ring of andere harde voorwerpen bijt, doet in het klein hetzelfde wat de homosexueele, sadistische, massa-moordenaar Haarmann deed in het groot (de beklagenswaardige maar höögst-gevaarlijke man — beklagenswaardig, want die slechte neiging was hem ingeboren — beet zijn talrijke jeugdige slachtoffers den strot af); ieder kind brengt dus „binnen zekere grenzen hetzelfde in praktijk, waarvoor Haarmann met den dood gestraft werd; ook dit soort „perverse neiging wortelt dus in de kindsheid" en heeft ,,een zeer onschuldigen oorsprong .

Onder het voorlezen van de door Freud opgesomde „redenen" heb ik nu en dan mijn stem verheven (zie de cursief gedrukte gedeelten) om u goed te doen gevoelen, hoe onwetenschappelijk deze schijngeleerde zich durft gedragen; zoo brutaal mogelijk meent hij telkens als het op „bewijs leveren" aankomt, met het verstrekken van een simpele verzekering te kunnen volstaan! Voor de duidelijkheid zal ik ze allemaal nog eens herhalen:

1. „Een oude kinderarts heeft het éérst er op gewezen, dat het zuigen aan de borst, een flesch, een fopspeen of op een vinger een sexueelen ondergrond heeft;

2. „De Libido, d.w.z. de kracht die zich uit in het geslachtsinstinct, is vrijwel analoog aan (overeenkomstig met) den honger";

3. „De toepassing der psycho-analyse lèèrt ons, dat.... het zuigen aan de moederborst het punt van uitgang is van het gansche geslachtsleven, het onbereikte ideaal van elke latere geslachtelijke bevrediging";

4. „Zoo wordt de moederborst tot het eerste object van de geslachtsdrift";

5. Wij noemen den mond en de lippen erogene zones, en hechten aan het door het zuigen verkregen genot de beteekenis van sexueele lust";

6. „Voor den zuigeling is het — zooals Lindner meedeelt

Sluiten