Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een „mannetje" voor, want zelf weten ze er natuurlijk niets van; waren zij wel op de hoogte, dan zouden ze immers hun blad er te fatsoenlijk voor vinden.

Eenige van onze z.g. „letterkundigen" doen er uit onwetendheid en modezucht ook al aan mee; ik noem slechts Nico van Suchtelen (die het boekje van Maeder vertaalde) en Mevr. Jo van Ammers Küller; de laatste heeft er zich in haar druk verkochten roman „Opstandigen' mijns inziens zelfs door.... geblameerd! Op blz. 460 is sprake van een jonge dame, op wier schrijftafel de volgende lectuur voor het grijpen ligt: „Fransche, Hollandsche en Engelsche „romans, met hun geraffineerde vivisectie van liefde en „ontrouw, passie en haat, philosophische boeken en boeken „over psycho-analyse, die met hun fel zoeklicht alle „menschelijke waan en begoocheling doorlichten". Er komt een vrouwelijk lid van de Tweede Kamer in voor, Dorothee, de vrouw van Steven, die aan haar tante, de vrouwelijke dokter Wijsman, de volgende bekentenis aflegt:

„De geweldige veranderingen in de wereld groeien uit „het leven zelf, ze komen alleen als de tijd er rijp voor „is; en wij, die ons druk maken met pleiten en getuigen, „zoogenaamd om een heilige zaak, die wij voorstaan, „doen dat onbewust toch uit ijdelheid of uit heersch„zucht, in alle geval uit heel andere motieven dan we „zelf veronderstellen".

„Uit dat woord „onbewust" begreep de oude doktores „dadelijk, dat daar weer de verderfelijke psycho-analyse „werkte, dat wroeten en rafelen in de diepste roerselen „van den menschengeest, door Puck en Lody en hun „geestverwanten (haar jonge nichtjes en neefjes en de „vrienden en vriendinnen van deze) „zelfonderzoek ge„noemd. „Psycho-analyse — had Puck gisteren nog apodictisch beweerd — is het geloof van den toekomst„mensch, want het ken-u-zelve is het beginsel van alle „ware wijsheid", (blz. 411).

Sluiten