Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk zijn, dat het omgekeerde bedoeld wordt, n.1. dat de vader nog steeds.... sexueel verliefd is op zijn jongste dochter.

Bovendien is Steven, de man van Dorothee het kamerlid, ook nog verliefd op Millicent, een jong en mooi Engelsch achternichtje van + 20 jaren, en dit verklapt hij tijdens hetzelfde bezoek door een „Symptoomhandeling"! Op zijn schrijftafel staat n.1. een kiekje van dit „zeer slanke meisje met haar mooi uitdagend gezichtje"; onder het gesprek neemt hij het telkens in de hand en „Tante Dok" vindt daarin een aanleiding om te zeggen: „Ik weet inderdaad „maar weinig van psycho-analyse, maar toch wel het een „en ander van wat Freud „symptoomhandelingen"noemt"; en „tegelijkertijd wijst zij met haar oogen naar zijn groote hand, die het lijstje weer omvatte als een kostbaarheid, terwijl zijn vingers het glas streelden".

De dochters van Steven hebben natuurlijk al lang begrepen, dat hij meer van zijn Engelsch nichtje houdt dan van „mama het Kamerlid"; één harer, die het Freud'sche Jargon op haar duimpje kent, bezigt met het oog op die zooveelste liefde de volgende uitdrukking: „Papa zoekt het Imago van zijn jeugd". Imago beteekent: beeltenis, afspiegeling. Wat de jonge dame werkelijk bedoelt, komt dus, plat gezegd, hierop neer: Vader gedraagt zich net als een oude bok, die ook nog weieens een groen blaadje lust!

En zulk een roman wordt tegenwoordig „verslonden"! De indruk, die bij velen ervan achter blijft is deze: die Freud'sche psycho-analyse lijkt me een mooie, nuttige ontdekking toe, want daar schijn je heel wat mee te kunnen opsporen, wat je anders verborgen zou blijven. Geen wonder, dat die Freud zoo beroemd is geworden!

Zooeven toonde ik aan, dat Freud beweringen geeft voor bewijzen, wat op hetzelfde neerkomt als dat een vader zijn kinderen tracteert op steenen inplaats van op brood en op slangen in plaats van op visschen.

Sluiten