Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„trekken hem aan. Als hem dat niet belet wordt, besmeert „hij zich en alles, wat hij bereiken kan, dik er mee. Zoo „zijn de manieren van onze engeltjes, en in de geheele „wereld valt er niets mooiers te zien, dan deze onafge„broken stroom van genot, waaraan de zuigeling zich „overgeeft. Het eerste, wat hem wordt afgenomen, is de „moederborst. Het ontwennen, vooral als het laat geschiedt, is de eerste schrik voor de moeders en de opvoeders. Spoedig daarna wordt het kind gedwongen zijn „behoefte op een potje te doen en moet hij afzien van het ,,genot, dat ook hier uit warmte, vochtigheid en smedig,,heid werd gewonnen".

Fritz Wittels schreef verder: „Freud heeft deze opvattingen over sexualiteit in een klein maar klassiek boekje „samengevat: „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie". „Het is zijn beste geschrift. Het bevat den geheelen Freud „zooals hij door onze nakomelingen gezien zal worden „De wereld ziet in Freud hoofdzakelijk den onderzoeker „van het sexueele, en in de Psycho-analyse en in de „techniek daarvan ziet zij slechts het middel om te komen „tot een moedige en omverwerpende doordringing van „het sexueele leven. Het boek heeft hij de weinigen, die „het begrepen (ja, de perverselingen begrepen natuurlijk onmiddellijk, dat het in hun „verkeerde" richting ging van Dieren) dadelijk na de verschijning een storm

1) „Der jauchzende Saugiing ist durch und durch sexualisirt SauÊen an der Mutterbrust macht ihn selig. ... Die eigenen Finger j° £ m Gegenstande, die ihm erreichbar sind, steekt er in

den Mund, weil ihm das Lust bereitet.... Der Stuhlgang und das Liegen ïm Kot ist ihm angenehm, üble Gerüche ziehen ihn an. Wenn er mcht daran behindert wird, beschmiert er sich und alles Erreichbare

üt' I;T, ^ 1 0E "Lm Unsre EnÊeleil> bestellt und in aller Welt

rL ochoneres zu schauen als dieser ununterbrochene Strom des

HnTIT' sich der Saugling hingibt. ... Das erste was dem Saughngabgenommen w.rd, ist d.e Mutterbrust. . . . Das Absetzan, besonders

BaH daranf j erste S^ecken für Mutter und Erzieher.

verrichten T /"j ë<=zwungen seine Notdurft in Gefasse zu

errichten und muss auf den Genuss verzichten der auch hier aus

Wittels', birS IÏe94)Und S°hmiegsamkeit ^wonnen wurde". (Fritz

7 Psycho-Analyse

Sluiten