Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het dan te weten komen? Hij leidt het af uit de droomen van volwassenen! En hoe hij bij de uitlegging daarvan te werk gaat, om aan „bewijzen" te komen voor zijn bedenkseltjes, dat meen ik u reeds duidelijk genoeg gemaakt te hebben. Zijn ,,methode" is m.i. nog veel onlogischer dan die van de kaartlegsters en van de wijven, die „werken met het ei" of „lezen uit koffiedik".

Daarna krijgen we het volgende te lezen: „De kinderlijke „sexualiteit is eenerzijds bevrediging aan zich zelf zonder „gebruik te maken van de buitenwereld en van den „anderen kant, het hechten van wellustgevoel aan zijn „geheele lichaam: aan de huid, de slijmvliezen, de spieren, „de ingewanden, de zintuigen: Autoërotismus (sexueel wellustgevoel voor zich zelf — van Dieren) en Pansexua,,liteit (sexueel wellustgevoel niet alleen over zijn geheele lichaamsoppervlakte, maar zelfs in de spieren, ingewan„den, enz. — van Dieren). Deze aanleg van het kind „noemt Freud met één woord, dat populair geworden is: „ „polymorph-pervers". Geperverteerd beteekent: van de „verkeerde richting. Als alle kinderen autoërotisch en ,,pansexueel zijn, hebben wij eigenlijk geen recht voor „hen het woord „pervers" te gebruiken. De „Drei Ab„handlungen" zijn, niettegenstaande zij zoo gematigd rus„tig zijn ingekleed, een strijdschrift tegen dompers. Mis„schien stelde Freud zich met zijn uiteenzetting ten doel „het begrip „pervers" te vernietigen". x)

Dat schreef Fritz Wittels, die als lid van de z.g. „Tafel-

,,Die kindliche Sexualitat ist einerseits Befriedigung an sich selbst ohne Benützung der Aussenwelt und andrerseits die Besetzung des ganzen eigenen Körpers, der Haut, der Schleimhaut, der Muskeln, der Eingeweide, der Sinnesorgane mit Lustempfindung. Autoërotismus und Pansexualitat. Diese Anlage des Kindes nennt freud mit einem Worte, das popular geworden ist: polymorph pervers. Perversion heisst Verkehrung. Wenn alle Kinder autoërotisch und pansexuell sind, haben wir eigentlich kein Recht, das Wort „pervers" für sie zu verwenden. Die „drei Abhandlungen" sind trotz ihrer gemessen ruhigen Diktion eine Kampfschrift gegen Mucker. Vielleicht wollte Freud mit seiner Bezeichnung eine Zersetzung des Begriffes „pervers" erzielen". (Fritz Wittels, blz. 95 en 96).

Sluiten