Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zelf niet schadelijk. Als Stekel (één van de meest beroemd geworden volgelingen van Freud — van Dieren) „niets anders had gepresteerd dan deze stellingen te verkondigen en moedig te verdedigen, dan zou hij alleen „deswege reeds een gedenkteeken verdiend hebben van „de bevrijde jeugd". x) Welnu, Freud had zich reeds te voren op overeenkomstige wijze uitgelaten! In zijn „Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre" schreef hij immers: „De hysterische verschijnselen treden bijna nooit „op zoolang de kinderen masturbeeren (Masturbatie noemt men de zelfbevlekking bij het vrouwelijk geslacht) „maar eerst als zij daarmee ophouden. .. Bij volwassenen „geldt principieel hetzelfde, maar hier blijkt ook relatieve „onthouding — beperking der Masturbatie — voldoende te „zijn (om hysterische verschijnselen te doen optreden), „zoodat, bij hevige Libido, Hysterie en Masturbatie tegelijkertijd kunnen vóórkomen". 2)

Hadde Freud gelijk, dan zou dus Masturbatie het aangewezen middel zijn om hysterische verlammingen, enz. te voorkomen en te genezen! En als het middel niet hielp, dan zou zulks daaraan moeten toegeschreven worden, dat de Libido — d.w.z. de geilheid — te sterk was, en dan zou het middel dus vaker moeten worden aangewend!

„Das heiszt moderne Psychiatrie"!

En aan die vuiligheid hechten ook ten onzent tal van psychiaters hun zegel, of wel zij coquetteeren er mee; hetzij omdat zij te dom zijn om uit de Freudiaansche geschriften te halen wat er in zit — aanstonds zal ik nog afschuwelijker

1) „Onanie ist weder ein Laster noch eine Krankheit, sondern eine normale Form der menschlichen Geschlechtslust. Sie ist auch an sich nicht schadlich. Hatte Stekel nichts anderes geleistet als die Aufstellung und mutige Verfechtung dieser Satze; er verdiente ein Denkmal von der befreiten Jugend". (Fritz Wittels, blz. 47).

2) „Die hysterischen Symptome treten fast niemals auf, so lange die Kinder masturbieren sondern erst in der Abstinenz.... Bei Erwachsenen gilt prinzipiell dasselbe, doch reicht hier auch relative Abstinenz. Einschrankung der Masturbation aus, sodass, bei heftiger Libido Hysterie und Masturbation mitsammen vorkommen können". („Sammlung", blz. 70).

Sluiten